"Rozmowy przy wspólnym stole" – podręcznik prowadzenia spotkań w bibliotekach

Chcemy, by "Rozmowy przy wspólnym stole" otwierały na współdziałanie, wspólny namysł nad ważnymi sprawami - również takimi, które wzbudzają kontrowersje. Szukamy formuły spotkania, która ułatwia poznawanie innego zdania i doświadczenia, uczy rozmowy w oparciu o szacunek, zaufanie i zrozumienie. Zachęcamy do autentycznej rozmowy, w której znajdzie się miejsce na gotowość do słuchania i rozumienia innych oraz rezygnacja z walki o zwycięstwo własnej opcji. 

Dowiedz się więcej o projekcie "Rozmowy przy wspólnym stole".

Osoby, które uczestniczyły już w naszym projekcie, znajdą w podręczniku wyjaśnienia i wskazówki, które poszerzą ich warsztat pracy o nowe techniki, ułatwią korzystanie z przedstawionych wcześniej metod oraz radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami. Osoby rozpoczynające przygodę z prowadzeniem Rozmów znajdą tu cele i założenia projektu oraz informacje, które – mamy nadzieję – zachęcą i zmobilizują je do prowadzenia w bibliotece spotkań opartych na szacunku, wzajemnym zrozumieniu i dialogu.

Z podręcznika dowiecie się m.in.:

  • Czy biblioteka może być animatorem działań lokalnych?
  • Jak prowadzić spotkania w bibliotece?
  • Na co powinna zwrócić uwagę osoba prowadząca spotkania?
  • Czym jest struktura spotkania i dlaczego warto o niej pamiętać?
  • Jak kierować rozmową i jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? 
  • Jak wybrać temat spotkania? 
  • Jak przygotować salę na spotkanie? 

Chcecie prowadzić „Spotkania przy wspólnym stole” w swoich bibliotekach? Już w kwietniu uruchomimy rekrutację do drugiej edycji projektu. 

Podręcznik powstał w oparciu o doświadczenia bibliotek i materiały wypracowane w ramach projektu "Rozmowy przy wspólnym stole". Inicjatywa wspierana była przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.