Kieruj w dobrym stylu - podsumowanie programu i materiały szkoleniowe

Celem programu był rozwój kompetencji zarządczych i przywódczych dyrektorek i dyrektorów bibliotek, w tym: kierowania zespołem, komunikacji, współpracy z otoczeniem, umiejętności przekonywania, argumentowania i prezentacji własnych opinii.

W obu edycjach "Kieruj w dobrym stylu" wzięło udział łącznie 270 osób, które mogły skorzystać z szerokiej oferty programu (cyklu szkoleń, coachingu indywidualnego i grupowego, spotkań regionalnych i cyklu webinariów).  
 
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami powstałymi w ramach programu.

"Kieruj w dobrym stylu. Program dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek" był prowadzony przez Fundację Szkoła Liderów na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.