"Włącz różnorodność!" – scenariusze wielokulturowych działań

Pierwszy ze scenariuszy – Wielokulturowy kalendarz biblioteki: Włącz różnorodność przez cały rok! – zachęca do opracowania rocznego planu działań na rzecz wielokulturowości wpisanych w kalendarz wydarzeń realizowanych przez bibliotekę. Inspiracją przy tworzeniu takiego planu mogą być święta, których idee opisane zostały w instrukcji wielokulturowej gry (ss. 38-65) przeprowadzonej podczas kongresu bibliotek „Włącz różnorodność”.

Scenariusz Rok Kozy, Rok Smoka – noworoczne warsztaty międzykulturowe według chińskiego kalendarza pokazuje na konkretnym przykładzie, jak tradycyjnie obchodzone święto (Nowy Rok) można zrealizować w nowej formule, czerpiącej z tradycji innych kultur.

Dobrym wprowadzeniem tematu wielokulturowości do biblioteki, a nawet wstępem do diagnozy lokalnej w obszarze wielokulturowości będzie spotkanie przeprowadzone według scenariusza Gdzie jest wielokulturowość? 

Bibliotekarki i bibliotekarze chcący zrealizować wartościowe zajęcia wokół literatury – czy to dla dorosłych, czy dla dzieci – mogą sięgnąć po scenariusze Odczarować Afrykę – spotkanie wokół twórczości Chimamandy Ngozi Adichie i Alaina Mabanckou oraz Współczesna literatura dla przyszłego pokolenia – warsztaty z dziećmi wspierające międzykulturowość.

Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą na pewno zainteresują scenariusze Pamiętnik dziecka migrującego (o poszukiwaniu swoich korzeni kulturowych) oraz "Jak w domu..." – warsztat metodą dramy, dotyczący sytuacji uchodźców (zwracamy uwagę, że ten warsztat musi być prowadzony przez osobę doświadczoną i mającą kompetencje w prowadzeniu zajęć metodami warsztatowymi i dramowymi).

Scenariusz Aktywizm internetowy przeciw mowie nienawiści pomoże zapoznać użytkowniczki i użytkowników bibliotek ze zjawiskiem mowy nienawiści w Internecie oraz z podstawowymi sposobami przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie i poza nim.

Zachęcamy do korzystania!

Więcej informacji o kongresie "Włącz różnorodność" znajduje się na stronie: www.wielokulturowabiblioteka.org

Organizatorem kongresu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerzy Ogólnopolskiego kongresu bibliotek: Włącz różnorodność!: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenie Praktyków Kultury. Patroni medialni: Polskie Radio Program Pierwszy, Tygodnik Polityka i portal ngo.pl.

.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015

Wkład własny ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – „Wspieranie Programu Rozwoju Bibliotek 2015”.