„Paczka literacka” – wyniki rekrutacji

Do akcji „Paczka literacka” zaprosiliśmy biblioteki publiczne z całej Polski wraz z filiami. Każda z bibliotek mogła zamówić maksymalnie cztery paczki (pakiety) książek Wydawnictwa Agora, dla maksymalnie czterech placówek, tj. do biblioteki głównej i do filii bibliotecznych. Biblioteki przyjmowaliśmy według kolejności zgłoszeń. Liczba dostępnych pakietów książek to 1200.
 
Niżej publikujemy listę przyjętych bibliotek, wg kolejności zgłoszeń do akcji. Na liście znajdują się biblioteki, które zgłosiły się w wymaganym terminie i zdążyły przed wyczerpaniem się pakietów. Numery „od…”,  „do...” oznaczają pozycje, jakie zajęły zgłoszone biblioteki wraz z placówkami, dla których te biblioteki zamówiły paczki (np. jeśli dana biblioteka zamówiła trzy pakiety książek dla trzech swoich placówek, na naszej liście zajmuje trzy pozycje). 
 
 
Jednocześnie informujemy, że w składzie pewnej liczby paczek zaszły zmiany. 
 
Każda biblioteka, która znajduje się na liście na pozycji powyżej 800 otrzyma:
Każda biblioteka, która znajduje się na liście na pozycji powyżej 900 otrzyma:
 
 
Co dalej?
 
KROK 1
 
Pakujemy i wysyłamy Wasze paczki :). Przypominamy - każda biblioteka otrzyma tyle paczek, ile zamówiła w formularzu. Wszystkie trafią do biblioteki głównej.
 
KROK 2
 
Przysyłacie nam protokół odbioru paczek - wzór do pobrania tutaj. Protokół ten trzeba wydrukować, wypełnić, podpisać i jeden z egzemplarzy odesłać na adres:
 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa
 
z dopiskiem „Paczka literacka”
po otrzymaniu przez Was paczek. 
 
KROK 3
 
Paczki trafiają do Was do połowy września - wyłącznie do bibliotek głównych. Jeśli więc zamówiliście paczki także do filii, Waszym zadaniem będzie dostarczenie ich tam samodzielnie.
 
KROK 4
 
Gdy paczki są już na miejscu - pora na promowanie i udostępnianie ich zawartości! 
Poinformujcie o akcji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych biblioteki. Uwaga: jeśli filie mają oddzielne strony czy profile w mediach społecznościowych, zamieśćcie informację również tam. 
 
Wydrukujcie także plakat i powieście go tam, gdzie można skorzystać z zawartości paczki. Jeśli paczki trafiły także do Waszych filii - powieście plakaty i w filiach! Im więcej osób dowie się o nowych książkach i audiobookach, tym lepiej!

KROK 5

Gdy paczki już trochę „zadomowią się” w Waszych bibliotekach - wykorzystajcie przynajmniej jedną publikację w działaniach promujących czytelnictwo. Może to być np. spotkanie DKK, konkurs na najlepszą recenzję czy inne spotkanie tematyczne (sami zresztą wiecie najlepiej, jak sprawić, by ludzie chcieli czytać!). 

Do tego czasu my przekażemy Wam informację na temat dodatkowego konkursu - placówki, które prześlą do nas multimedialną relację ze spotkania promującego czytelnictwo, podczas którego została wykorzystana wybrana książka, będą mogły liczyć na wizytę jednego z autorów Wydawnictwa Agora.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Dąbrowską: malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl.