Konkurs "Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria!"

Wystarczy wypełnić krótki formularz online. Uwaga! Trzeba zrobić to szybko, ponieważ stosujemy zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”. 70 pierwszych bibliotek otrzyma książkę „Idol: Maria Skłodowska-Curie”.

Zadaniem bibliotek będzie przeprowadzenie zajęć dla dzieci inspirowanych tą książką, a następnie umieszczenie relacji w Internecie. Dodatkowo, trzy biblioteki, które przygotują najciekawsze, najbardziej oryginalne i atrakcyjne relacje ze spotkań dla dzieci, zostanie nagrodzonych zestawem książek Wydawnictwa Widnokrąg.


O KSIĄŻCE

 „Maria Skłodowska-Curie” jest pierwszą książką serii „Idol” o wielkich ludziach, którzy wnieśli wkład do światowej nauki, kultury i sztuki, i którzy mogą być wzorem do naśladowania. Na kanwie biografii wielkiej polskiej badaczki Marii Skłodowskiej-Curie powstała książka, która ma rozbudzać ciekawość świata i pogłębiać wiedzę o jej dokonaniach.

Książka zawiera naklejki i propozycje ćwiczeń aktywizujących. Zabawa w naukowca polegać będzie na wypełnianiu różnych poleceń: uzupełnienie tablicy Mendelejewa o pierwiastki odkryte przez Skłodowską-Curie, kompletowanie pracowni naukowca, porządkowanie przyrządów potrzebnych do doświadczeń, uzupełnianie planszy o wymagane informacje. W książce opisany jest eksperyment, który można przeprowadzić w warunkach domowych.


PRZEBIEG KONKURSU

1. Biblioteki wypełniają formularz zgłoszeniowy pod adresem: http://badzjakmaria.evenea.pl/ - liczy się czas, bo do udziału w konkursie zakwalifikuje się 70 bibliotek, które zgłoszą się jako pierwsze.

Uwaga! Każda biblioteka (rozumiana jako biblioteka główna wraz z filiami) może się zgłosić tylko raz.

2. Do 3 lutego 2017 roku FRSI:

  • ogłasza listę bibliotek uczestniczących w konkursie na www.biblioteki.org oraz przesyła informację o wynikach na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym;
  • wysyła książki do 70 bibliotek, które zakwalifikowały się do udziału w konkursie.

3. Do 3 marca 2017 roku biblioteki mają czas na:

  • przeprowadzenie przynajmniej jednego spotkania dla dzieci z wykorzystaniem otrzymanej książki (wykorzystanie scenariusza nie jest obowiązkowe, możliwe jest zrealizowanie spotkania edukacyjnego zgodnie z własnym, indywidualnym pomysłem),
  • przygotowanie i umieszczenie w Internecie (np. na stronie WWW biblioteki lub na jej profilu na portalu społecznościowym Facebook) relacji ze spotkania,
  • przesłanie za pośrednictwem formularza linku do relacji - formularz zostanie uruchomiony w lutym, a link do niego zostanie wysłany do wszystkich bibliotek biorących udział w konkursie.

4. Do 17 marca 2017 roku organizatorzy konkursu wyłonią trzy najciekawsze relacje, za które biblioteki zostaną nagrodzone zestawem książek Wydawnictwa Widnokrąg. Ocenie podlegać będzie zarówno sposób realizacji spotkania, jak i sama relacja – jej oryginalność, atrakcyjność, kreatywność twórców, w tym np. multimedialna forma

Konkurs dla bibliotek „Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria!” współorganizują Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wydawnictwo Widnokrąg.