Globalnie w bibliotekach 3 – wodna edycja

Wodna edycja programu „Globalnie w bibliotekach” ma na celu zaangażowanie bibliotek w dyskusję i refleksje nad tematem nierównego dostępu do wody pitnej na świecie. Zachęcamy społeczności lokalne do działań w obszarze tematyki wodnej i wspólnego obchodzenia Światowego Dnia Wody, który przypada na 22 marca!

Każda biblioteka uczestnicząca w programie otrzymuje plakat edukacyjny i pakiet materiałów (publikacji Polskiej Akcji Humanitarnej) w wersji papierowej. Ponadto udostępniamy materiały (publikacje, scenariusze, plakat, grę) w wersji elektronicznej, z których mogą korzystać wszyscy zainteresowani tegoroczną tematyką akcji.

Dotychczas zrealizowaliśmy dwie edycje programu "Globalnie w bibliotekach". Pierwsza dotyczyła pomocy humanitarnej, a druga problemów głodu i ubóstwa.

 

Kontakt:

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem programu prosimy kierować na adres: edukacja@pah.org.pl (w tytule maila: program „Globalnie w bibliotekach”).