ID #1067

Klawiatura nie pisze polskich znaków.


  • Jeżeli problem dotyczy również zamienionych liter „y” i „z” oznacza to że mamy przełączony tryb pisania. Wystarczy przytrzymać Shift i nacisnąć Ctrl lub kliknąć symbol klawiatury znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. 
pl

  • Wybieramy Polski (programisty). 
214

  • Jeżeli problem dotyczy tylko jednego znaku oznacza to, że któryś program wykorzystuje dany skrót do uruchomienia jakiejś funkcji (np. alt+e – wykorzystywany jako skrót do przejścia na stronę Ebay, wystarczy tylko usunąć skrót Ebay z pulpitu aby rozwiązać ten problem).

 


Related entries:

You cannot comment on this entry