„Rada społeczna – jak ją zapisać w statucie?” Nagranie webinarium

Osobą prezentującą był Rafał Golat – radca prawny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor publikacji książkowych i prasowych, m. in. z zakresu prawa kultury, w tym prawa bibliotecznego.

Webinarium prowadziła Bogna Mrozowska, koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 58:35

00:14-02:14 Wprowadzenie
02:15-22:00 Część I: Podstawa prawna działania rady przy bibliotece
22:01-32:32 Część II: Powołanie rady i członkostwo w radzie – aspekty formalne (czyli co zapisać w statucie)
32:33-46:15 Część III: Działalność rady – aspekty formalne (czyli co zapisać w regulaminie rady)
46:16-57:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zachęcamy też do zapoznania się z poradnikiem „Jak – krok po kroku – powołać radę społeczną?”.


Projekt „Rada społeczna – jak ją powołać?” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.