O finansach... w bibliotece - 6. edycja - nagranie webinarium

Podczas spotkania Martyna Woropińska i Karolina Walecka opowiadały o projekcie "O finansach... w bibliotece" oraz o zasadach rekrutacji. Rekrutacja potrwa do 17 kwietnia 2019 roku.

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt „O finansach… w bibliotece – 6. edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Dowiedz się więcej o projekcie
Odwiedź stronę projektu
Wypełnij formularz zgłoszeniowy