Kluby wiedzy w Twojej bibliotece - jak to zrobić i dlaczego warto? Nagranie webinarium

Klub wiedzy to grupa osób spotykających się po to, by razem się czegoś uczyć. Każdy klub działa trochę inaczej, lecz wszystkie mają ze sobą coś wspólnego:

  • są nieodpłatne (korzystają z darmowych materiałów, dostępnych online),
  • są cykliczne (klub wiedzy to cykl zwykle 90-minutowych, cotygodniowych spotkań odbywających się przez okres 6-8 tygodni w różnych instytucjach, przede wszystkim w bibliotekach),
  • są moderowane (w każdym klubie jest osoba pełniąca rolę moderatorki / moderatora - taka osoba nie musi posiadać wiedzy eksperckiej na temat, którego dotyczą spotkania klubu, może nią zostać praktycznie każdy, wystarczy przeszkolenie się i odrobina praktyki),
  • są oparte na współpracy (podstawowym założeniem w klubach wiedzy jest idea wzajemnego uczenia się, zgodnie z którą ważna jest wiedza i doświadczenie każdej osoby uczestniczącej w spotkaniach).

Formułę klubów wiedzy (learning circles) opracowała i wdrożyła na całym świecie amerykańska organizacja non-profit Peer 2 Peer University (P2PU). Wraz z P2PU i innymi partnerami (z Finlandii, Niemiec, Portugalii i Rumunii) zrealizowaliśmy projekt "Learning Circles in libraries" ("Kluby wiedzy w bibliotekach"), dzięki któremu w Polsce powstały 24 kluby wiedzy. Opracowaliśmy materiały edukacyjne, przeoprowadziliśmy szkolenia dla bibliotekarek i bibliotekarzy z 20 bibliotek biorących udział w projekcie. Teraz zachęcamy wszystkie biblioteki do skorzystania z doświadczeń oraz zasobów projektu "Kluby wiedzy w bibliotekach" i zakładania własnych klubów wiedzy!

Na webinarium 18 czerwca:

  • opowiadaliśmy, czym są kluby wiedzy, co trzeba zrobić, by je prowadzić i dlaczego warto to zrobić,
  • przedstawialiśmy doświadczenia trzech bibliotek prowadzących kluby wiedzy,
  • prezentowaliśmy materiały powstałe w ramach projektu "Kluby wiedzy w bibliotekach".

Swoimi doświadczeniami podzieliły się:

Aleksandra Kopczyńska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie - absolwentka historii, bibliotekoznawstwa, pedagogiki i archiwistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz studiów podyplomowych – Broker informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, Diagnoza i terapia pedagogiczna w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Trenerka i biblioterapeutka. Prowadząca kreatywne zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów wykorzystując nowe technologie w służbie książki. Szkoląca bibliotekarzy i nauczycieli z zakresu nowych technologii, kreatywności, promocji czytelnictwa. Na co dzień wicedyrektor w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie, w której prowadzi trzy kluby wiedzy dla seniorów. Działająca na rzecz rozwoju społecznego. W wolnym czasie miłośniczka dobrych kryminałów i długich spacerów z psem.

Alina Werochowska - pracuje w Bibliotece Miejskiej w Bytowie, gdzie od 2019 r. zdobyła kilka grantów na ciekawe wydarzenia i warsztaty, prowadziła zajęcia z programowania. Jest też nauczycielką języków kaszubskiego oraz polskiego – uczy w szkole podstawowej oraz dorosłych emigrantów zarobkowych m.in. z Ukrainy, Białorusi. Poza pracą od kilkunastu lat udziela się społecznie w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, gdzie m.in. zajmuje się organizacją różnych wydarzeń (konkursów, koncertów, promocji książek, wycieczek, spektakli) oraz pisze projekty grantowe. Prywatnie od 25 lat razem z przyjaciółmi z całej Polski i Europy zajmuje się odtwarzaniem realiów życia sprzed tysiąca lat, czyli okresu wczesnego średniowiecza. Uwielbia też rękodzieło. 

Justyna Nawrocka z Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum animacji Kultury w Puszczykowie - etnolożka, edukatorka, animatorka. Na co dzień aktywnie wypożycza książki i promuje czytelnictwo, prowadzi zajęcia czytelniczo - plastyczne, lekcje biblioteczne, organizuje spotkania o różnorodnej tematyce dla mieszkańców Puszczykowa.

O klubach wiedzy opowiedziały: Małgorzata Makowska i Agnieszka Koszowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Obejrzyj nagranie (ok. 69 min.):


Projekt „Kluby wiedzy w bibliotekach”, finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych, zwany dalej Projektem, realizowany jest w partnerstwie, które tworzą: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (lider), Peer 2 Peer University (Stany Zjednoczone), Stadt Kőln (Niemcy), Fundatia Progress (Rumunia), Biblioteca Lucio Craveiro da Silva (Portugalia) oraz Suomen eOppimiskeskus ry (Finlandia). Organizatorem naboru do Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.