Jak rozwijać kreatywność dorosłych użytkowników biblioteki - nagranie webinarium

Podczas spotkania opowiadaliśmy o:

  • projekcie "Daily innovators and daily educators in the libraries" - dlaczego i w jaki spoób go realizujemy?
  • powstających materiałach edukacyjnych i scenariuszach zajęć dla bibliotekarzy oraz innych lokalnych edukatorów pracujących z osobami dorosłymi,
  • tym, jak wykorzystać materiały i scenariusze w codziennej pracy biblioteki.

To webinarium poświęciliśmy materiałom i scenariuszom dotyczącym obszaru "Kreatywność". Omówiliśmy tematykę i strukturę dokumentów, zaprezentowaliśmy przykładowy materiał do samodzielnej lektury oraz scenariusz zajęć do przeprowadzenia z użytkownikami biblioteki, a także podpowiadaliśmy, jak można wykorzystać omawiane zasoby w bibliotece.

Ekspertką na webinarium była Agnieszka Koszowska - opiekunka obszaru "Kreatywność" w projekcie "Daily innovators and daily educators in the libraries" i autorka części materiałów.

Webinarium prowadziła Magdalena Krasowska-Igras - koordynatorka projektu "Daily innovators and daily educators in the libraries".

Zobacz nagranie (czas: 70 minut):

Projekt "Daily innovators and daily educators in the libraries" jest realizowany w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych przez konsorcjum partnerskie, w którego skład wchodzą:

1. Narodowa Biblioteka Litwy im. Martynasa Mazvydasa
2. Centrum Informacyjnych Systemów Kultury (Łotwa)
3. Biblioteka Regionalna w Oppland (Norwegia)
4. Fundacja "Reading & Writing" (Holandia)
i - jako lider - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.