Jak redagować stronę internetową, by była dostępna dla użytkownika niepełnosprawnego? - webinarium z 12 listopada 2014 r.

Omawiane zagadnienia to między innymi: co to znaczy, że strona internetowa jest dostepna, jakie są zasady dostępności i jakie wymogi strona powinna spełniać, podstawy prawne regulujące kwestię dostępności stron WWW i wynikające z nich obowiązki dla bibliotek, a także praktyczne wskazówki o tym, jak przygotowywac i redagować materiały na stronę WWW.

PREZENTUJĄCA

Elżbieta Matonóg - animatorka kultury, trenerka i instruktorka  nowych technologii informacyjnych, popularyzatorka bezpiecznego korzystania z Internetu, aktywna członkini sieci LABIB, Latarniczka  Polski Cyfrowej. Na co dzień pracuje w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publiczna w Olkuszu. Jest inspiratorką i kreatorką usług odpowiadających na realne potrzeby społeczności lokalnej, entuzjastką współpracy instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi.

PROWADZĄCA:

Dorota Kostowska - główna specjalistka ds. szkoleń, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

MODERATORKA CZATU

Marta Kostecka - Akademia Sztuki w Szczecinie, członkini sieci LABiB

Webinarium zainicjowało cykl internetowych spotkań o tematyce dotyczącej narzędzi technologicznych i nowych mediów. Cykl przygotowywany jest przez sieć bibliotekarzy LABIB we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i stanowi uzupełnienie organizowanego w listopadzie “Get IT” - cyfrowego miesiąca z Labibem” na portalu labib.pl. 

MATERIAŁY:

Zobacz nagranie (czas trwania: 56 min)