Dochód Biblioteki. Prawo i rozwiązania praktyczne - nagranie webinarium z 14 października 2014 r.

PREZENTUJĄCY

Edward Tomczyk - magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie: Szkoły Głównej Handlowej). Uznany ekspert finansowy i doradca biznesowy - współpracuje stale m.in. z Wolters Kluwer, jako Ekspert Vademecum Głównego Księgowego i ekspert - trener szeregu szkoleń specjalistycznych organizowanych na terenie całego kraju. Właściciel i Ekspert DFP Kancelaria Biegłego Rewidenta. Biegły rewident - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – KIBR 2966.

PROWADZĄCA

Dorota Kostowska - główna specjalistka ds. szkoleń, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

MATERIAŁY

Obejrzyj nagranie. Czas trwania 60 minut.

Jakie biblioteka może mieć dochody? Ustawy prawne - na to pytanie staramy się odpowiedzieć między 1:13 a 3:15 minutą nagrania.

O przychodach biblioteki jako instytucji kultury 03:15 a 5:21 minutą nagrania.
O statucie biblioteki i wynikających z niego możliwościach dochodu oraz zwolnienia z podatków od 5:25 do 10:06.

Przygotowanie sprawozdań finansowych– ten wątek poruszamy od 10:10 do 31.50 minuty.

Sesja pytań i odpowiedzi – od 31.50 minuty nagrania.

UWAGA! Prawidłowa odpowiedź na pytanie dotyczące wynagrodzenia osób zarządzających biblioteką znajduje się w materiale dodatkowym „Uzupełnienie odpowiedzi na pytania uczestników”.