„Angielski 123 w bibliotece” – interaktywny kurs angielskiego dla dorosłych

 

 

Jak zorganizować kurs w bibliotece?

KROK 1

Zanim zaczniemy

Co najmniej jeden komputer i umowa z Funmedia
 
Aby wziąć udział w projekcie, biblioteka musi: 
 1. posiadać przynajmniej jeden komputer z dostępem do Internetu oraz słuchawki wraz z mikrofonem. Ważne jest, aby biblioteka sprawdziła, czy ma zainstalowaną na komputerze odpowiednią wersję przeglądarki internetowej: w tym celu wystarczy wejść na stronę http://funenglish.pl/funbook/, gdzie dostępna jest wersja demonstracyjna kursu języka angielskiego dla dzieci FunEnglish.pl. Jeżeli kurs uruchomi się bez żadnych problemów – wówczas przeglądarka jest wystarczająca. Jeżeli nie – na stronie pojawi się komunikat pokazujący, co zrobić, aby zainstalować nowszą wersję przeglądarki; 
 2. podpisać dwie umowy z firmą Funmedia: umowę o współpracy i umowę licencyjną. Należy je pobrać ze strony, zapisać na komputerze i uzupełnić wykropkowane pola. Następnie należy wydrukować po dwa egzemplarze obu umów, podpisać każdy z nich i wysłać pocztą na adres: Funmedia sp. z o.o., ul. Rapackiego 7 53-021 Wrocław. Podpisane umowy zostaną odesłane przez Funmedia do biblioteki. 
Informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 333 24 23 lub pisząc na adres mailowy: biblioteki@angielski123.pl.
 

Dostęp do kursu na komputerze / komputerach

Kurs angielski123.pl może być dostępny w bibliotece zarówno na jednym, jak i na wielu komputerach. Dzięki temu w kursie będzie mogło uczestniczyć więcej osób.
 
Liczbę stanowisk komputerowych, na których dostępny będzie kurs, biblioteka wskaże w umowie licencyjnej. Do każdego takiego stanowiska będzie także przyporządkowany e-mail Administratora, czyli osoby upoważnionej w umowie przez bibliotekę do reprezentowania jej w sprawach związanych z użytkowaniem serwisu angielski123.pl.
 
Użytkownik, rozpoczynając kurs, powinien posiadać indywidualne konto w serwisie angielski123.pl. Dzięki temu będzie mógł śledzić postępy w nauce. W tym celu powinien zwrócić się do bibliotekarza, który jako Administrator może stworzyć dla niego takie konto. 
 
Aby to zrobić, bibliotekarz po wejściu na swoje konto Administratora w serwisie angielski123.pl, powinien w lewym górnym rogu (polecenie „Utwórz subkonto”), wpisać e-mail uczestnika w pole „login”. Na wskazany adres mailowy zostanie wysłany link aktywacyjny oraz hasło. Kliknięcie linku uruchomi nowe konto. Wygenerowane automatycznie hasło użytkownik będzie mógł zmienić w miejscu „Ustawienie konta”.
 
Od tej pory uczestnik kursu po wejściu na stronę www.angielski123.pl będzie mógł uzyskać dostęp do swojego konta, wpisując własny adres e-mail i hasło. To jednak nie wszystko. Raz w tygodniu uczestnik (już po zalogowaniu) aby uzyskać dostęp do kursu, będzie musiał podać dodatkowe hasło zabezpieczające, które zostanie przekazane przez bibliotekarza. Hasło to będzie ważne przez tydzień. Bibliotekarz raz w miesiącu otrzyma zestaw takich haseł na każdy tydzień i sukcesywnie będzie udostępniać je użytkownikom. 
 
Jeżeli zdarzy się, że osoba zainteresowana kursem nie posiada adresu mailowego, a np. chciałaby się z kursem zapoznać, będzie mogła skorzystać z jednego wspólnego loginu „bibliotecznego” oraz hasła, którym dysponuje biblioteka. Takie anonimowe konto może być jednak używane przez wiele osób, więc uniemożliwia śledzenie postępów w nauce. Rozwiązanie to powinno być zatem traktowane jako tymczasowe. 
 
Szczegółowe informacje na temat logowania na stronie angielski123.pl oraz sposobu korzystania z kursu e-learningowego, zostaną przekazane bibliotece po podpisaniu umowy przez firmę Funmedia.
 

KROK 2

Nabór uczestników i promocja kursu

Kurs angielski123.pl może być atrakcyjny dla każdego – zarówno dla nastolatków czy studentów, jak i osób starszych. Dla osób, którym angielski jest potrzebny w obecnej pracy, jak i dla tych, którym dzięki znajomości angielskiego będzie łatwiej znaleźć zatrudnienie. Dla wszystkich, którzy niezależnie od wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu po prostu chcą mówić po angielsku!
 
Zachęcenie do nauki w bibliotece tak różnych osób może być jednak trudne. Dlatego proponujemy skoncentrowanie się na trzech grupach użytkowników:
 
1) Urzędnikach gminnych – bo powinni być zainteresowani nauką angielskiego i doskonaleniem swoich umiejętności.
 
JAK TO ZROBIĆ?
 
 • podstawowym źródłem informacji o kursie w bibliotece mogą być ulotki (do pobrania - 4 ulotki spakowane w pliku zip) rozłożone w budynku Urzędu Gminy, a także plakat (do pobrania), który można wywiesić na tablicy ogłoszeniowej. 
 • o możliwości nauki angielskiego w bibliotece warto poinformować również samego wójta lub burmistrza - aby wiedział, że biblioteka bierze udział w projekcie „Angielski 123 w bibliotece”, a pracownicy urzędu są przez bibliotekę zachęcani do udziału w kursie. W ten sposób z jednej strony władze gminy będą poinformowane o działalności biblioteki, z drugiej – wójt/burmistrz wiedząc o kursie, może w łatwy sposób zmobilizować pracowników urzędu do udziału w zajęciach. W tym celu można wykorzystać wzór listu do samorządu (do pobrania)
2) Seniorach – bo mają więcej wolnego czasu niż osoby pracujące, wielu z nich uczestniczyło już w bibliotekach w kursach obsługi komputera, a nauka angielskiego mogłaby być dla nich kolejnym ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu w bibliotece. 
 
JAK TO ZROBIĆ?
 
 • o kursie warto informować te osoby, które uczestniczyły wcześniej w kursie obsługi komputera. W bibliotece warto powiesić plakat (do pobrania), a przy stanowiskach komputerowych rozłożyć  ulotki (do pobrania - 4 ulotki spakowane w pliku zip)
 • ulotki można wręczyć także przychodzącym do biblioteki dzieciom, które mogą przekazać je w domu swoim dziadkom. W szczególności warto zachęcać do tego dzieci, które wcześniej uczestniczyły w kursie FunEnglish.pl!
3) Osobach poszukujących pracy – bo angielski może znacznie zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Bo mają czas, a jednocześnie mogą nie mieć funduszy na naukę np. w szkole językowej. 
 
JAK TO ZROBIĆ?
 
W każdym wypadku warto oczywiście promować kurs w Internecie – na stronie biblioteki, w lokalnym portalu informacyjnym, na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także w lokalnych mediach. Pomocna może być w tym informacja prasowa (wzór informacji prasowej do pobrania), zawierająca informacje o udziale biblioteki w projekcie, planowanej dacie rozpoczęcia kursu etc.
 
O kursie warto informować z dwutygodniowym wyprzedzeniem – tak, aby informacja zdążyła dotrzeć do potencjalnych zainteresowanych oraz aby zebrała się grupa osób na pierwsze zajęcia. 
 

KROK 3

Zorganizowanie kursu

Biblioteka samodzielnie decyduje (w zależności od liczby osób zainteresowanych kursem), kiedy i jak intensywnie będą odbywały się zajęcia. W przypadku kursu angielskiego dla dorosłych ważna jest systematyczność nauki – dlatego warto, aby zajęcia odbywały się w grupie -  w wyznaczonym terminie dwa razy w tygodniu. Dzięki temu uczestnikom łatwiej będzie zmobilizować się do nauki. Jednocześnie warto poinformować innych użytkowników biblioteki o planowanych kursach, bo w tym czasie dostęp do sprzętu komputerowego w bibliotece będzie ograniczony / utrudniony.
 
Podczas pierwszego spotkania warto przekazać uczestnikom podstawowe informacje na temat kursu angielski123.pl. Jeżeli to możliwe, warto wykorzystać w tym celu projektor i ekran. Na ekranie można pokazać, jak wygląda kurs (w szczególności jeżeli uczestnikami kursu będą osoby starsze): 
 
 • z ilu poziomów składa się kurs,
 • z jakich elementów składa się lekcja,
 • w jaki sposób nagrywać swoje wypowiedzi (jak korzystać ze słuchawek i mikrofonu).
Uczestników warto także poinformować, że przez cały czas trwania kursu mogą śledzić swoje postępy w nauce, a na zakończenie będą mogli wydrukować certyfikat ukończenia kursu. 
 

Wolontariusze

Wolontariusze mogą pomóc przy prowadzeniu kursu, zwłaszcza jeżeli uda się zebrać większą grupę uczestników. Warto pomyśleć tu zwłaszcza o osobach znających przynajmniej podstawy języka angielskiego. Kurs jest przygotowany z myślą o osobach, które dopiero zaczynają naukę i nie powinien sprawiać im kłopotów, jednak obecność osoby znającej język angielski może być dodatkowym atutem. Wolontariusze mogą również spełnić bardzo ważną rolę, pomagając zwłaszcza starszym uczestnikom kursu posługiwać się komputerem. 
 
Wolontariuszy warto wcześniej zaprosić do biblioteki, żeby pokazać im program kursu i omówić szczegóły. Ważne jest, aby uwrażliwić wolontariuszy na potrzeby uczestników kursu. 
 
Więcej o wolontariacie można znaleźć w podręczniku „Aktywna Biblioteka. Miejsce dla młodych”, na stronach 85-92, który można bezpłatnie pobrać ze strony: http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/PODRECZNIKI/Specjalistyczne/Miejsce_dla_mlodych.pdf
 

KROK 4 

Gdy już rozpocznie się kurs – warto zadbać o integrację grupy i zorganizować dodatkowe spotkania, które mogą być ciekawym urozmaiceniem i miłym „przerywnikiem” w intensywnej nauce. Takie spotkania mogą odbywać się w bibliotece co kilka miesięcy – np. w połowie lub na zakończenie danego modułu kursu.
 
Spotkania można zorganizować wykorzystując cztery gotowe scenariusze:
 
 1. Kalambury – to zabawa polegająca na odgadywaniu powiedzeń najpierw w języku polskim, a następnie sprawdzaniu ich angielskich odpowiedników.
 2. Czy pamiętasz słowa tej piosenki? – to zabawa, w której dwie drużyny słuchają piosenek wykorzystanych w kursie angielski123.pl, a ich zadanie polega na uzupełnieniu brakujących wyrazów.
 3. Podróże – to zabawa, w której uczestnicy wcielają się podróżników i po angielsku opowiadają o widokach, które są przedstawione na zdjęciach.
 4. Kultowe cytaty filmowe – to zabawa polegająca na wspólnym odgadywaniu, z jakich filmów pochodzą słynne cytaty i sprawdzaniu, jak brzmią po angielsku. 
 
Przeprowadzenie spotkań według scenariuszy jest niezwykle proste. Wystarczy, jeżeli weźmie w nich udział kilka osób. Potrzebny jest jedynie komputer z dostępem do Internetu, rzutnik i ekran nie są koniecznie (jeżeli jest taka możliwość, oczywiście warto je wykorzystać). W odróżnieniu od samego kursu, w przypadku spotkań integracyjnych przydatna będzie podstawowa znajomość języka angielskiego – szczególnie pomocni w ich przeprowadzeniu mogą być więc wolontariusze. 
 
Scenariusze spotkań wraz z towarzyszącymi im prezentacjami i wskazówkami, jak zorganizować spotkanie, są dostępne tutaj
 

KROK 5

Zakończenie kursu, konkurs dla bibliotek i uczestników kursu 

Każde osoba, która ukończy kurs, będzie mogła otrzymać certyfikat. Biblioteka biorąca udział w projekcie, a także uczestnicy kursu, będą mogli wziąć udział w konkursach organizowanych przez Funmedia i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Będziemy przekazywać informacje na ten temat.
 

 

Materiały do pobrania:

Umowa o współpracy pomiędzy biblioteką a Funmedia

Umowa licencyjna pomiędzy biblioteką a Funmedia

Plakat (PDF)

Ulotka "Chcesz porozumiewać się po angielsku? Przyjdź do biblioteki!"

Ulotka "Szukasz pracy? Pomogłaby Ci w tym znajomość angielskiego? Przyjdź do biblioteki!"

Ulotka "W Twojej pracy potrzebna jest znajomość angielskiego? Przyjdź do biblioteki!"

Ulotka "Planujesz wyjazd za granicę? Chcesz nauczyć się rozmawiać po angielsku? Przyjdź do biblioteki!"

Ulotki (4 ulotki spakowane w pliku .zip)

Logo

Prezentacja do scenariusza Kalambury

Zestaw haseł do wykorzystania w scenariuszu Kalambury

Prezentacja do scenariusza Czy pamiętasz słowa tej piosenki?

Prezentacja do scenariusza Podróże

Prezentacja do scenariusza Kultowe cytaty filmowe

Scenariusze spotkań (Word)

Wzór informacji prasowej

Wzór listu do samorządu