Tablety i aplikacje mobilne w edukacji - scenariusze lekcji

Scenariusze zawierają gotowe opisy lekcji do wykorzystania w szkole podstawowej (w klasach I-III, IV-VI i gimnazjalnych). Mogą być także inspiracją dla osób prowadzących działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w bibliotekach i innych instytucjach.

Wszystkie aplikacje wykorzystane w scenariuszach są bezpłatne. Większość z nich działa zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS.

Zachęcamy do korzystania z całych scenariuszy lub ich części, oraz do modyfikowania ich i rozwijania stosownie do potrzeb Państwa instytucji.

Creative Commons License
Scenariusze są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

.

 

 

Scenariusze zostały opracowane na potrzeby projektu „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji informatycznych z zakresu programowania i wykorzystywania technologii mobilnych w uczeniu się, a także kreatywności, innowacyjności i umiejętności współpracy w zespole z wykorzystaniem TIK, uczniów / uczennic z (UCZ) z 6 szkół podnadgimnazjalnych i 4 gimnazjów Wołomina i Zielonki. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT).