Nauka programowania z Arduino – scenariusze zajęć

Scenariusze zawierają propozycje zajęć dotyczących nauki programowania i elektroniki, a także projektowania i budowania prostych urządzeń elektronicznych. Podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą wykorzystywane są zestawy składające się z mikrokontrolera Arduino oraz takich elementów, jak: diody LED, czujniki, oporniki, brzęczyki, silniczki serwo, klawiatury i przyciski.

W scenariuszach znajdują się gotowe opisy zajęć do wykorzystania w szkole podstawowej (w klasach I-III, IV-VI i gimnazjalnych). Mogą być także inspiracją dla osób prowadzących działania edukacyjne z zakresu nauki programowania dla dzieci i młodzieży w bibliotekach i innych instytucjach.

.

 

 

Scenariusze zostały opracowane na potrzeby projektu „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji informatycznych z zakresu programowania i wykorzystywania technologii mobilnych w uczeniu się, a także kreatywności, innowacyjności i umiejętności współpracy w zespole z wykorzystaniem TIK, uczniów / uczennic z (UCZ) z 6 szkół podnadgimnazjalnych i 4 gimnazjów Wołomina i Zielonki. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT).

Creative Commons License
Scenariusze są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.