Budowanie maszyny Rube’a Goldberga – warsztat kreatywności dla zespołu biblioteki

Podczas warsztatu uczestnicy projektują i budują maszyny Rube'a Goldberga – przesadnie skomplikowane konstrukcje wykorzystujące efekt domina. Pracują w jednym lub kilku zespołach. Jeśli zespołów jest kilka, można zorganizować konkurs, w którym zadaniem jest np. jak najszybsze zbudowanie działającej maszyny Rube’a Goldberga.

Budowanie maszyny Rube’a Goldberga jest ćwiczeniem, które może pomóc rozwijać kreatywność zespołu i umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów. W tym ćwiczeniu chodzi o to, by nauczyć się pracować zespołowo w taki sposób, by wspólnym wysiłkiem osiągnąć cel. W przypadku maszyny Rube’a Goldberga celem jest zbudowanie skomplikowanego urządzenia z prostych elementów (np. przedmiotów codziennego użytku) oraz zaprojektowanie w nim efektu domina, tak aby uruchomienie wybranego elementu spowodowało (po kolei) zadziałanie pozostałych.

W ćwiczeniu z maszyną Rube'a Goldberga nie rozdziela się zadań i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków zespołu. Uczestnicy warsztatu powinni zrobić to sami i zadziałać (intuicyjnie) jako zespół. Chodzi też o to, by sprawdzić, jak zachowają się członkowie zespołu realizując wspólnie zadanie. Czy wszyscy wezmą odpowiedzialność za jego wykonanie? Kto będzie aktywny, a kto bierny? Jakich zasobów zespołowi brakuje? Być może osoby, po których się tego nie spodziewaliśmy, odgrywają w zespole ważną rolę?

Podczas warsztatu uczestnicy:

  • uczą się wymyślać i projektować różne urządzenia,
  • rozwijają umiejętność rozwiązywania problemów,
  • uczą się pracy zespołowej i efektywnego współdziałania w grupie.

Scenariusz został przygotowany jako część pakietu edukacyjnego dla bibliotek, opracowanego w ramach projektu "Daily innovators and daily educators in the libraries" (DIDEL). Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych przez konsorcjum partnerskie, w którego skład wchodzą:

1. Narodowa Biblioteka Litwy im. Martynasa Mazvydasa
2. Centrum Informacyjnych Systemów Kultury (Łotwa)
3. Biblioteka Regionalna w Oppland (Norwegia)
4. Fundacja "Reading & Writing" (Holandia)
i - jako lider - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.