Wielokulturowa biblioteka - poradnik i inspiracje bibliotek polskich i norweskich

Przedstawiliśmy też dobre praktyki wielokulturowych działań, prowadzonych przez biblioteki polskie i norweskie, które mogą być inspiracją dla innych instytucji, chcących rozpocząć pracę w tym obszarze. 

Publikacja podzielona jest na dwie części, poprzedzone wprowadzeniem merytorycznym. We wprowadzeniu opisane są najważniejsze pojęcia związane z wielokulturowością. Część pierwsza składa się z czterech rozdziałów i poświęcona jest modelowi wielokulturowej biblioteki. W tej części zostały omówione takie zagadnienia, jak: filary wielokulturowej biblioteki, na czym polega wprowadzenie wielokulturowości w działania biblioteki jako instytucji oraz w działania biblioteki skierowane do społeczności lokalnej, jak zaplanować i krok po kroku wdrażać model wielokulturowej biblioteki.

Część druga poświęcona jest inspiracjom – zostały w niej zaprezentowane przykłady dobrych praktyk, działań polskich i norweskich bibliotek, które podejmują już wielokulturowe działania. W materiałach dodatkowych zamieszczonych na końcu publikacji znaleźć można kontakty do eksperckich organizacji z całej Polski oraz listę polecanych lektur.