Technologie informacyjne w bibliotece - podręcznik i zadania praktyczne (2013)

Biblioteki uczestniczące w Programie Rozwoju Bibliotek (3808 placówek z małych miejscowości) otrzymały między innymi wsparcie w postaci sprzętu komputerowego: komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, aparaty fotograficzne (w sumie ponad 12000 urządzeń). Pracownicy bibliotek wzięli udział w praktycznych szkoleniach, podczas których uczyli się obsługi otrzymanego sprzętu oraz przydatnego oprogramowania i usług internetowych. 

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych. Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/