Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik praktyk i inspiracji

Poradnik zawiera też podpowiedzi, praktyczne wskazówki i narzędzia do wykorzystania, między innymi przykładowy scenariusz spotkania inicjującego współpracę, czy wzór prostej ankiety służącej ewaluacji pracy partnerstwa. Autorki publikacji poświęciły szczególną uwagę  trójsektorowości partnerstwa (czyli łączeniu we współpracy przedstawicieli trzech sektorów – publicznego, biznesowego i społecznego) oraz współpracy międzynarodowej. 

Publikację "Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik praktyk i inspiracji" opracowało Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.