Miejsce dla młodych. Podręcznik z serii "Aktywna biblioteka"

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • zdobywali umiejętności komunikacji niezbędnej w pracy z młodymi ludźmi oraz poznawali różne sposoby aktywnego słuchania;
  • poznawali kreatywne techniki badania potrzeb młodzieży z wykorzystaniem narzędzi ICT; 
  • dowiadywali się, w jaki sposób zachęcać młodych ludzi do współpracy i budować z nimi relacje partnerskie, w jaki sposób rozwijać ich wyobraźnię i kreatywność, jak mobilizować do samodzielnych inicjatyw, jak rozwijać ich kompetencje kulturowe;
  • uczyli się w atrakcyjny sposób przygotowywać dzieci i młodzież do uczestniczenia w kulturze literackiej;
  • poznawali innowacyjne, interaktywne formy pracy z młodymi użytkownikami z zastosowaniem aktywnych metod edukacyjnych;
  • zdobywali wiedzę na temat wykorzystania multimediów i nowoczesnych technologii w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży;
  • dowiadywali się, na czym polega uczestnictwo młodzieży w projektach, jakie cechy powinien mieć projekt skierowany do młodzieży, jak wspólnie z młodzieżą tworzyć i realizować projekty budujące lokalną tożsamość i kształtujące postawy obywatelskie, jak wykorzystywać multimedia w projektach młodzieżowych;
  • poznawali modelowe projekty młodzieżowe oraz programy dofinansowujące projekty skierowane do dzieci i młodzieży;
  • dowiadywali się, jak angażować młodzież do działań wolontarystycznych i w jaki sposób stworzyć w bibliotece młodzieżowy klub wolontariusza.