"Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła?" - raport z debat lokalnych w bibliotekach

Inicjatywa nawiązuje do IX Kongresu Obywatelskiego, który odbył się 25 października 2014 roku w Warszawie i w którym wzięli udział bibliotekarze. W lokalnych debatach uczestniczyło blisko 1200 osób. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotował raport z tego wydarzenia – zachęcamy do lektury!

Tematem dyskusji podczas debat lokalnych były kompetencje – rozumiane jako punkt wyjścia dla refleksji nad narzędziami rozwoju osobistego i społecznego. Uczestnicy spotkań, wspierani przez gospodarzy i profesjonalnych moderatorów, odpowiadali na następujące pytania:

  • jakie kompetencje są najważniejsze z punktu widzenia sukcesów osobistych i zawodowych mieszkańców naszej miejscowości / gminy?
  • jakie kompetencje powinni posiadać mieszkańcy, aby angażować się w sprawy naszej miejscowości / gminy?

Raport z debat zawiera między innymi opis przebiegu debat, listę bibliotek, które zorganizowały spotkania, wnioski z debat i relacje zdjęciowe.