Biblioteka - dobre miejsce. Poradnik architektoniczny dla bibliotek

Poradnik składa się z trzech części. Pierwsza opisuje fazę, w której zapadają decyzje o rodzaju inwestycji oraz przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy przestrzeni bibliotecznych. Druga pokazuje szczegółowo wszystkie fazy projektowania i realizacji inwestycji. Trzecia zawiera materiały pomocnicze: opis przykładowych konsultacji społecznych w formie partycypacyjnych warsztatów architektonicznych, przykłady umów oraz inne użyteczne materiały.

Publikacja została opracowana przede wszystkim z myślą o małych bibliotekach publicznych, funkcjonujących w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i w małych miastach.  

Poradnik powstał z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego autorami są: Karol Langie, Dariusz Śmiechowski i Maciej Walczyna.