Poradnik "Jak – krok po kroku – powołać radę społeczną?"

Jesteśmy przekonani, że rady społeczne to dobry sposób na wzmocnienie potencjału polskich bibliotek, które tak intensywnie zmieniają się w ostatnich latach: redefiniują swoje misje, poszerzają zakres usług dla mieszkańców, stają się atrakcyjnymi partnerami dla innych instytucji i organizacji. Chcemy zachęcić do tego, aby w zarządzanie instytucją i planowanie działań bibliotek włączać – poprzez tworzenie rad – mieszkańców lokalnych społeczności. 

Niniejszy poradnik adresowany jest przede wszystkim do dyrektorek i dyrektorów bibliotek, ale do zapoznania się z nim zachęcamy też ich pracowników i przedstawicieli władz samorządowych.


Poradnik „Jak – krok po kroku – powołać radę społeczną?” powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.