Kurs na angielski w Twojej bibliotece!

W projekcie „FunEnglish w bibliotece” może wziąć udział każda biblioteka publiczna w Polsce wyposażona w przynajmniej jeden komputer z dostępem do Internetu (przydatne, choć nie niezbędne będą także: kamerka internetowa i słuchawki).

Jak przystąpić do projektu

Podpisanie umów: o współpracy i licencyjnej
Biblioteka musi podpisać z firmą Funmedia dwie umowy: umowę o współpracy i umowę licencyjną, zapisać na komputerze i uzupełnić żółte pola. Następnie należy wydrukować po dwa egzemplarze obu umów, podpisać każdy z nich i wysłać pocztą na adres:

Funmedia sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 70
51-354 Wrocław

Po podpisaniu umów, Funmedia odeśle do biblioteki po jednym egzemplarzu każdej z nich. 
Informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 333 24 23, lub pisząc na adres mailowy: biblioteki@funenglish.pl

Dostęp do kursu na komputerze / komputerach

Kurs funenglish.pl może być dostępny w bibliotece zarówno na jednym, jak i na wielu komputerach. Dzięki temu w kursie będzie mogło uczestniczyć więcej dzieci.

Liczbę stanowisk komputerowych, na których dostępny będzie kurs, biblioteka wskaże w umowie licencyjnej. Po jej podpisaniu (a także po podpisaniu umowy o współpracy), Funmedia stworzy taką listę stanowisk komputerowych dla każdej biblioteki i przydzieli każdemu z nich login i hasło dostępu do kursu funenglish.pl. Do każdego takiego stanowiska będzie także przyporządkowany e-mail Administratora, czyli osoby upoważnionej w umowie przez bibliotekę do reprezentowania jej w sprawach związanych z użytkowaniem serwisu funenglish.pl.

Aby dziecko mogło skorzystać z kursu na danym komputerze, wystarczy wpisać nazwę i hasło w odpowiednim polu na stronie funenglish.pl. Oznacza to, że na jednym komputerze z kursu będzie mogło korzystać bardzo wiele dzieci, ale nie będzie możliwości elektronicznego zapisywania efektów ich nauki.
Szczegółowe informacje na temat logowania na stronie funenglish.pl oraz sposobu korzystania z kursu e-learningowego, zostaną przekazane bibliotece po podpisaniu umowy przez firmę Funmedia.

JAK ZORGANIZOWAĆ KURS
W BIBLIOTECE?

KROK 1
Przygotowanie

Gdy podpiszesz już umowy z firmą Funmedia, pora zastanowić się, jak kurs może przebiegać w Twojej bibliotece. 

Pierwsza sprawa – w grupach? 

Zanim rozpoczniesz informowanie o kursie i zapraszanie dzieci, ustal kiedy i jak intensywnie zajęcia angielskiego będą mogły odbywać się w Twojej bibliotece. Jeżeli dysponujesz kilkoma komputerami - pomyśl o stworzeniu grup. To sprzyja nauce, motywuje, ale też integruje dzieci (badania przeprowadzone przez FRSI w 2012 roku pokazały, że udział w kursie był dla dzieci nie tylko okazją do nauki angielskiego, ale również atrakcyjnym sposobem spędzania czasu z rówieśnikami).

Zajęcia w grupach - o ile to możliwe – powinny odbywać się dwa razy w tygodniu i trwać nie dłużej niż godzinę lekcyjną (45 minut). Pamiętaj jednak o dostosowaniu ich rytmu i częstotliwość do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci - w funenglish.pl równie ważna jak nauka jest sama zabawa i miłe spędzanie czasu – to właśnie dzięki temu dzieci zaprzyjaźniają się z językiem angielskim.

Czy jednak indywidualnie?

Może się jednak okazać, że ustalenie jednego terminu zajęć w grupach z różnych powodów będzie dla Ciebie trudne (brak dostatecznej liczby komputerów, brak dzieci chętnych do udziału w kursie właśnie w tym samym terminie). Postaw wówczas na rytm indywidualny. Wyznacz stałe godziny, w których dzieci będą miały do dyspozycji komputery właśnie do skorzystania z kursu (np. w każdy wtorek i czwartek między 14 a 18). Ustalenie takich stałych ram wesprze systematyczność dzieci oraz pozwoli na uniknięcie sytuacji, kiedy o komputer rywalizują dzieci biorące udział w kursie i osoby spoza kursu.

Jeżeli z Twojej biblioteki korzystają dzieci dojeżdżające codziennie do szkoły autobusem – godziny dostępności komputerów (lub wręcz same godziny kursu w przypadku zajęć grupowych) warto dostosować do rozkładu jazdy. Z jednej strony pozwoli to na zagospodarowanie czasu dzieci, z drugiej – będziesz mieć pewność, że każde dziecko spokojnie zdąży na autobus, gdy skończą się zajęcia.

Sprawdź, czy kurs działa bez żadnych problemów.

Upewnij się, czy na komputerze, na którym będzie udostępniany kurs, jest zainstalowana odpowiednia wersja przeglądarki internetowej (to niezbędne, aby cały kurs działał prawidłowo). W tym celu wejdź na stronę http://funenglish.pl/funbook/, gdzie dostępna jest wersja demonstracyjna kursu. Jeżeli uruchomi się on bez żadnych problemów – wówczas przeglądarka jest wystarczająca. Jeżeli nie – na stronie pojawi się komunikat pokazujący, co zrobić, aby zainstalować nowszą wersję przeglądarki, a następnie uruchomić kurs. Sprawdź też, czy działają słuchawki i kamerka internetowa (są przydatne, ale nie niezbędne do korzystania z kursu).

Znajdź wolontariuszy. 

Wolontariusze będą pomocni szczególnie wtedy, gdy zdecydujesz się na organizację zajęć w grupie (a także w przypadku zajęć dodatkowych - patrz krok 3). 

Wolontariuszami mogą być już gimnazjaliści, a także licealiści oraz studenci takich kierunków, jak pedagogika, psychologia, animacja kultury czy filologia angielska. Wystarczy, jeśli znają język angielski przynajmniej w stopniu podstawowym, potrafią korzystać z komputera i Internetu, i lubią pracę z dziećmi.

Poinformuj osobę koordynującą wolontariat w szkole o chęci współpracy z wolontariuszami. Jeżeli takiego kogoś nie ma, umieść ogłoszenie o poszukiwaniu wolontariuszy na stronie internetowej biblioteki i szkoły i/lub na stronie biblioteki na Facebooku. Do współpracy zachęć (poprzez list lub e-mail) także najbliższe wyższe uczelnie (publiczne i prywatne) - studenci mają obowiązek odbycia praktyk.
    
Wolontariuszy zaproś do biblioteki jeszcze przed rozpoczęciem kursu - żeby pokazać, jak działa kurs i omówić szczegóły współpracy. Pamiętaj, aby uwrażliwić ich na potrzeby dzieci - powinny mieć one maksymalnie dużo swobody, przechodząc przez kolejne etapy kursu, powinny robić jak najwięcej rzeczy samodzielnie (myląc się, próbując wielokrotnie tych samych ćwiczeń itd.).

Zadbaj, by praca wolontariuszy była doceniana. Poinformuj szkołę o zaangażowaniu poszczególnych osób (zapewni to gimnazjalistom dodatkowe punkty na świadectwie), a dla każdego wolontariusza, który pomoże w organizacji kursu, przygotuj zaświadczenie. Dodatkowych, bardziej szczegółowych informacji o pracy z wolontariuszami szukaj też na stronie www.biblioteki.org. Informacje na ten temat znajdziesz między innymi w podręczniku „Aktywna Biblioteka. Miejsce dla młodych”, na stronach 85 – 92.

Nawiąż współpracę ze szkołą.

Szkoła powinna być dla Ciebie jednym z pierwszych i ważniejszych adresów, gdy planujesz rozpoczęcie kursu. Pomysłów na współpracę z nauczycielami może być kilka. 

 1. Zacznij od przekazania informacji. Wybierz się do szkoły, porozmawiaj z anglistami i zaproś ich na spotkanie do biblioteki. Tam, przy kawie/herbacie, zaprezentuj kurs. Pokaż, że jest interesujący i wartościowy, że może być cennym uzupełnieniem nauki angielskiego w szkole. Jeżeli jednak okaże się, że nauczyciele nie mają czasu, aby do biblioteki zajrzeć - zaproponuj zaprezentowanie kursu specjalnie dla nich w szkole.
 2. Jeżeli nauczyciele będą zainteresowani - opracujcie razem pomysły na współpracę, np. dodatkowe zadanie na każdej kartkówce obejmujące słownictwo lub gramatykę z kursu funenglish.pl (będzie motywować dzieci do systematycznego uczestnictwa w kursie) czy wskazywanie na lekcjach przez nauczycieli, które elementy z omawianego materiału dzieci mogą przećwiczyć w bibliotece. Jeśli w szkole działa kółko językowe, część zajęć może się odbywać właśnie w bibliotece.
 3. Porozmawiaj także (nawet wstępnie) o pomysłach do zrealizowania w przyszłości, gdy już rozpocznie się kurs. Możesz zaproponować np. wspólny konkurs językowy (nawet międzyszkolny), w którym biblioteka zapewni zaplecze organizacyjne, a nauczyciele będą czuwać nad stroną merytoryczną (dobrym pomysłem będzie zorganizowanie takiego konkursu w połowie trwania kursu – gdy dzieci zdobędą już nową wiedzę i umiejętności, i gdy może nieco osłabnąć motywacja do regularnej nauki).

Pamiętaj - współpracę możesz nawiązać nie tylko z nauczycielami angielskiego. Pomyśl o zorganizowaniu w szkole np. wystawy prac plastycznych, związanych z postaciami / wątkami z kursu funenglish.pl (powstałymi na przykład na kółku plastycznym). Takie kontekstowe działania wpłyną na zaangażowanie dzieci i utrzymanie systematyczności w uczęszczaniu na kurs.

Zaplanuj promocję kursu.

Działania promocyjne dostosuj do liczby „miejsc” na kursie - jeśli zajęcia możesz zaoferować kilkunastu dzieciom - promocję zaplanuj z większym rozmachem. Zastanów się też, czy kurs będziesz promować przede wszystkim wśród samych dzieci, czy może wolisz dotrzeć do nich za pośrednictwem rodziców czy dziadków? Czy zainteresowanych kursem zbierzesz spośród użytkowników Twojej biblioteki, czy raczej będziesz szukać ich także „na zewnątrz”? Do dyspozycji masz następujące „narzędzia” promocyjne:

 • „Brytyjski podwieczorek”
 • Prezentację kursu na wywiadówce
 • Plakaty, ulotki
 • Informacje na stronie internetowej i na Facebooku
 • Komunikację z mediami
 • Happeningi i wydarzenia w przestrzeni Twojej miejscowości

KROK 2
Nabór uczestników i promocja kursu.

Promocję kursu najlepiej rozpocząć ok. trzy tygodnie przed planowaną datą jego rozpoczęcia (zarówno w przypadku, gdy wybierzesz zajęcia w grupie, jak i zajęcia indywidualne). 

Zorganizuj „Brytyjski podwieczorek”. 

Niech w Twojej bibliotece na moment zagości prawdziwie angielska atmosfera! Zorganizuj „Brytyjski podwieczorek” lub „Brytyjskie popołudnie w bibliotece”. Najlepiej w porze tradycyjnego picia herbaty – a więc o godzinie 17.00. Zaproś na takie spotkanie dzieci i rodziców lub dziadków. Wystarczy, jeśli spędzą w bibliotece niecałą godzinę. Dzieciom zaproponuj testowanie kursu funenglish.pl – niech zobaczą, że opiera się przede wszystkim na zabawie, jest ciekawy i wciągający (jeżeli będzie więcej dzieci niż stanowisk komputerowych, dzieci mogą korzystać z komputerów wspólnie, ponieważ nie jest to jeszcze etap nauki, tylko pokazywanie kursu). W tym samym czasie pokaż rodzicom (dziadkom) prezentację na temat kursu - o ile posiadasz odpowiedni sprzęt; jeżeli nie – po prostu o kursie opowiedz i pokaż, jak wygląda na ekranie komputera. Dzięki prezentacji dowiedzą się, na czym polega kurs i jak może przebiegać nauka. Podaj dokładną datę rozpoczęcia zajęć i poinformuj, kiedy się zakończą. 

Ponieważ spotkanie to „Brytyjski podwieczorek” – prezentacji może towarzyszyć herbata i herbatniki, co umili atmosferę i nada „angielskiego stylu”. Pomyśl też o „angielskim” akcencie spotkania dla samych dzieci. Zaproponuj im wspólne poszukiwanie w bibliotece książek anglojęzycznych autorów. Na pewno wśród Twoich zbiorów znajdzie się "Kubuś Puchatek", "Harry Potter", "Opowieści z Narni", "Tajemniczy ogród", "Alicja w Krainie Czarów", "Charlie i fabryka czekolady", "Hobbit" lub "Władca Pierścieni", "Ania z Zielonego Wzgórza" czy "Polyanna". Dobrym pomysłem może być też wspólne czytanie wybranej pozycji, rysowanie postaci lub ilustracji do książek.  

Idź na wywiadówkę.

Jeżeli to możliwe (masz czas, uzyskasz zgodę dyrekcji szkoły / wychowawcy), weź udział w takim spotkaniu z rodzicami. Opowiedz jak wygląda kurs, kto może w nim uczestniczyć, jak wyglądają zajęcia z angielskiego w Twojej bibliotece (kiedy dzieci mogą się uczyć: w każdej chwili, czy są może wyznaczone godziny? Czy dzieci uczą się samodzielnie, czy może zajęcia odbywają się w grupie? Czy na kurs trzeba się do biblioteki zapisać, kiedy rozpoczynają się zajęcia, etc.). Jeżeli w klasie jest rzutnik i ekran – opowiadając o kursie pokaż prezentację – rodzice przekonają się „na własne oczy”, jak wygląda kurs i lepiej zapamiętają informacje, które im przekazujesz. 

Jeżeli z jakichś powodów nie możesz wziąć udziału w wywiadówce – spotkaj się wcześniej z nauczycielami. Opowiedz im o kursie, przekaż ulotki i plakaty – do rozdania rodzicom, powieszenia w czasie wywiadówki w klasie. 

Rozwieś plakaty, rozdaj ulotki.

To bardzo dobry sposób na dotarcie z informacją o kursie angielskiego nie tylko do osób, które odwiedzają Twoją bibliotekę. Do dyspozycji masz dwa szablony plakatów i ulotek: dla dzieci i dla rodziców i dziadków.
Plakaty wywieś także przed biblioteką, w szkole, przedszkolu, domu kultury, przychodni zdrowia, w okolicznych sklepach, na gminnej tablicy ogłoszeniowej. Ulotki rozdawaj dzieciom / rodzicom / dziadkom – na przykład wkładaj do wypożyczonych książek.

Wykorzystaj Internet.

W Internecie są przecież Twoi potencjalni uczestnicy kursu - a także ich rodzice i dziadkowie! Informację o kursie umieść na stronie Twojej biblioteki, a także na witrynie urzędu gminy. Wykorzystaj Facebooka - możesz utworzyć tu wydarzenie „Rozpoczęcie kursu angielskiego dla dzieci” (z podaniem dokładnej daty) i zaprosić do tego wydarzenia wszystkich facebookowych znajomych, prosząc też o dalsze rozpowszechnianie wiadomości.

Poinformuj media.

Dziennikarze chętnie poinformują o bezpłatnej ofercie biblioteki, która może zainteresować ich czytelników. Ale pamiętaj – trzeba im w tym pomóc! Czyli dostarczyć niezbędnych informacji – najlepiej w takiej formie, żeby od razu mogli je opublikować. W tym celu skorzystaj z szablonu informacji prasowej – wystarczy wypełnić wykropkowane pola i wysłać do dziennikarzy!

Pokaż się – także poza biblioteką!

Wiosna, lato, a także wczesna jesień to czas, gdy w różnych miejscach w całym kraju – zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach – odbywają się festyny – np. miejskie lub szkolne, święta miasta, ulicy, dzielnicy. Twoja biblioteka powinna być na nich obecna! Podczas takiego wydarzenia przeprowadź prostą akcję informacyjną. Może ona polegać na zorganizowaniu prostych, ruchowych zabaw dla dzieci (gra piłką w kolory po angielsku, zabawy nawiązujące do angielskich postaci literackich – wyścig za Białym Królikiem z Alicji w Krainie Czarów, nauka gry w krykieta, tygrysie brykanie – skok w dal, szukanie zgubionego ogona Kłapouchego), którym będzie towarzyszyć rozdawanie ulotek oraz bezpośrednie opowiadanie o kursie dorosłym i podawanie daty rozpoczęcia kursu. Jeżeli zorganizowanie zabaw nie jest możliwe, zadbaj o powieszenie plakatów i rozdawanie ulotek.

KROK 3
Organizacja kursu i motywowanie uczestników

Niezależnie od tego, który wariant kursu wybierzesz (zajęcia grupowe czy indywidualne) - poszukaj sposobów na podtrzymanie zainteresowania kursem oraz motywowanie do systematycznej nauki.  

Notuj postępy w nauce

Pamiętaj, dzieci korzystające z kursu w Twojej bibliotece nie będą miały możliwości „zapisywania” efektów swojej nauki. Dlatego warto im w tym pomóc! Skorzystaj z tabeli osiągnięć. W prosty sposób - notując imiona i nazwiska uczestników oraz moduły, które już ukończyli - pomożesz dzieciom w systematycznej nauce. Tabela będzie także dodatkowym motywatorem – dzieci będą widziały, jakie postępy zrobili już w nauce ich rówieśnicy.

„10 punktów dla Gryffindoru!”

Dobrym pomysłem służącym motywacji i integracji uczestników kursu może być też system punktów dokładnie taki, jak w magicznym Hogwarcie, gdzie punkty przyznawano poszczególnym domom (legendarne już 10 punktów dla Gryffindoru). Taki system sprawdzi się zwłaszcza w sytuacji, gdy z kursu w Twojej bibliotece korzysta większa liczba dzieci - mogą wówczas zdobywać punkty indywidualnie lub dla poszczególnych uczących się grup. Możesz je przyznawać nawet na każdych zajęciach – np. dla dziecka (lub grupy dzieci), które najlepiej rozwiąże jakieś zadanie.

Jeżeli grupa jest mniejsza, warto wprowadzić system zbierania symbolicznych „odznak” – np. gwiazdek. Dzieci zbierają je wówczas wspólnie, gwiazdki umieszczane są na wiszącej w widocznym miejscu tablicy. Po uzbieraniu ich odpowiedniej liczby – dzieci czeka „nagroda”. Może to być np. wspólna zabawa, oglądanie filmu, śpiewanie ulubionych angielskich piosenek – coś, co dzieciom sprawi przede wszystkim przyjemność i będzie okazją do dobrej zabawy.

Skorzystaj z gotowych scenariuszy zajęć.

Dodatkowe zajęcia mogą być ciekawym urozmaiceniem nauki - a także znakomitą okazją do dobrej zabawy. Wykorzystaj w tym celu gotowe scenariusze, przygotowane przez Iwonę Kusak - polonistkę, instruktorkę dramy, trenerkę, animatorkę Programu Rozwoju Bibliotek. 

Do dyspozycji masz trzy scenariusze zajęć dla dzieci w wieku 6-8 lat:

oraz trzy scenariusze dla dzieci w wieku 9-12 lat:

Do ich przeprowadzenia nie jest konieczna znajomość angielskiego. Jeżeli jednak znasz angielski lub możesz liczyć na wsparcie mówiących po angielsku wolontariuszy - możesz wplatać angielskie słówka lub polecenia.

Zajęcia według scenariuszy możesz zorganizować w dowolnym momencie trwania kursu. Bardzo dobrą okazją do ich wykorzystania będą również wakacje lub ferie, gdy dzieci więcej czasu spędzają w bibliotece.

Zorganizuj ferie / wakacje z językiem angielskim.

Zorganizuj w tym czasie np. tydzień czy miesiąc brytyjski - zapraszaj wówczas dzieci codziennie na wyznaczone godziny, np. od 10 do 14. Oprócz gotowych scenariuszy zajęć, skorzystaj także z innych, bardzo prostych propozycji:

 • Dzieciom młodszym zaproponuj oglądanie prostych kreskówek po angielsku (np. Peppa Pig wykorzystuje bardzo proste gramatycznie zdaniai słownictwo: http://www.hitydladzieci.pl/peppa-pig.html). Z małą grupą dzieci kreskówki możesz z powodzeniem oglądać na komputerze, jeżeli grupa jest większa, skorzystaj z rzutnika.
 • Dzieci starsze zachęć do słuchania i tłumaczenia słów piosenek. Wykorzystaj w tym calu komputer lub odtwarzacz CD - ważne, żeby była możliwość zatrzymywania i cofania utworu, ponieważ wychwycenie poszczególnych słów nie jest na początku łatwe. Pomocniczo słowa piosenek możesz znaleźć w Internecie, (np. http://www.tekstowo.pl/piosenka,miley_cyrus,the_climb.html).
 • Zaproponuj również wspólne śpiewanie piosenek z kursu (najpierw można wspólnie z dziećmi zapisać słowa na dużej kartce, a następnie razem je przetłumaczyć).
 • Zorganizuj zajęcia związane z wybranymi popularnymi postaciami literackimi z anglojęzycznych książek – np. Harrym Potterem (zajęcia plastyczne – malowanie postaci, tworzenie ilustracji do wybranych scen z książki, tworzenie ilustracji będących kontynuacją książki; odgrywanie postaci i zgadywanie jaka to postać itd.).
 • Zachęć do wspólnego tworzenia opowieści po angielsku. Ta zabawa może mieć dwa warianty: w pierwszym każde dziecko dopisuje po kolei zdanie do opowieści. Pomocne jest, kiedy pierwsze zdanie takiej historii przygotowuje i zapisuje na kartce lub tablicy osoba animująca. W drugim wariancie historię zapisuje się na niedużej kartce - w ten sposób, że każda osoba dopisawszy zdanie składa kartkę tak, by nie było go widać. Kolejne osoby dopisują po jednym zdaniu, również je zasłaniając. Na koniec odkrywa się całą opowieść i głośno odczytuje (oczywiście taka historia zazwyczaj nie ma sensu, ale wywołuje wiele radości).
 • Zaproś dzieci do wspólnego rysowania komiksu po angielsku (np. z wykorzystaniem postaci z kursu funenglish.pl), wystarczy zapewnić kartki kredki / ołówki oraz zasugerować temat.
 • Zachęć do wspólnego grania w różne gry - koniecznie w języku angielskim. Jeżeli w zasobach biblioteki jest gra Scrabble - można w nią grać wykorzystując słownictwo z kursu. Przed rozpoczęciem gry trzeba tylko odłożyć na bok kostki z polskimi znakami. Z młodszymi dziećmi możesz grać w wersję uproszczoną (bez liczenia premii, dodatkowych punktów itd., po prostu próbując układać wyrazy z wylosowanych kostek).
 • Po angielsku można też grać grę typu „państwa i miasta” – przygotuj kartki z tabelkami, w które dzieci będą wpisywać wybrane kategorie, np.: kolor, owoc, zwierzę, państwo, miasto. Zadaniem jednej z osób będzie następnie wymienienie w pamięci wszystkich liter alfabetu - oczywiście po angielsku. W tym czasie inny uczestnik gry, w wybranym przez siebie momencie przerywa „odliczanie”, a cała grupa dzieci wpisuje na swoich kartkach słowa zaczynające się na literę, przy której przerwano.
 • Młodsze dzieci bardzo lubią grać w memory – można więc przygotować wersję wykorzystującą słownictwo z kursu funenglish.pl. Karty do gry dzieci mogą przygotować same w ramach wspólnych działań plastycznych (np. owoce – na jednej karcie rysunek, na drugiej angielska nazwa itp.).

Pamiętaj, gry możesz zaproponować także w sytuacji, gdy na kurs przyjdzie więcej dzieci niż jest w bibliotece komputerów. 
 
KROK 4
Coś dla rodziców / dziadków

Dzieci często są przyprowadzane na zajęcia przez rodziców lub opiekunów. Ważne jest, żeby osoby te zastały w bibliotece przestrzeń, w której poczują się swobodnie i będą mogły wygodnie poczekać na dzieci. Biblioteka może zaproponować kawę lub herbatę, przygotować do poczytania wybór bieżących gazet, ciekawych czasopism czy książkowych nowości. Jeżeli w bibliotece są gry planszowe lub karty, również warto je przygotować - obecnie gry planszowe przeżywają renesans nie tylko wśród dzieci.

Spotkania z ekspertami

Kiedy w bibliotece odbywają się w ramach kursu zajęcia grupowe, a więc można się spodziewać także większej liczby dorosłych, pomyśl o zorganizowaniu czegoś specjalnie dla nich. Może to być cykl spotkań z ekspertami, zajmującymi się kwestiami związanymi z rozwojem dzieci: np. o bezpieczeństwie w sieci, roli nowych mediów w życiu młodzieży, o komunikacji, zdrowym odżywianiu czy przeciwdziałaniu wadom kręgosłupa. Osoby zajmujące się profesjonalnie takimi kwestiami, wiedząc jak ważną rolę biblioteka pełni w lokalnej społeczności, często zgadzają się na takie spotkanie za darmo - także taki cykl może się udać zorganizować bezkosztowo. Dobrym miejscem, do którego można się zwrócić o pomoc w pozyskaniu ekspertów jest najbliższa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, uczelnia wyższa oferująca studia z pedagogiki i psychologii, centrum rehabilitacji. Datę spotkania należy ustalać z około miesięcznym wyprzedzeniem – tak, by osoba zapraszana mogła to sobie zaplanować. Rodziców, dla których biblioteka organizuje spotkanie również warto poinformować około dwa tygodnie wcześniej. Informację o spotkaniu można zamieścić na stronie internetowej biblioteki oraz przekazywać bezpośrednio odwiedzającym bibliotekę dorosłym, ponieważ nowe osoby mogą się dzięki temu zainteresować kursem. 

Wymiany

Inną propozycją dla oczekujących na dzieci rodziców i opiekunów może być zorganizowanie różnego rodzaju wymian. Jest to coraz bardziej popularne działanie nie tylko przynoszące konkretne korzyści uczestnikom, ale także integrujące ludzi. Wymieniać można np. książki, wypieki i przetwory, przepisy, rękodzieło, ubrania, ale także umiejętności i wiedzę (osoba, która zna się na hodowli róż opowiada o tym, a kto inny radzi, jak samodzielnie naprawić rower). Wymianę wystarczy ogłosić tydzień wcześniej – informujemy, co będzie przedmiotem wymiany (można też robić wymiany mieszane) i jakie są zasady: że każdy może wziąć w niej udział, wystarczy przynieść przedmioty do wymiany (warto zaznaczyć, że muszą być one w dobrym stanie – tak jakbyśmy chcieli je komuś podarować), decydujemy czy jeśli ktoś będzie chciał kupić jakiś przedmiot (a nie wymienić), to czy będzie taka możliwość. Potrzebna będzie także odpowiednia wygodna przestrzeń – na przykład stół do prezentacji wymienianych przedmiotów, miejsce do siedzenia, herbata / kawa. Informację o wymianie również warto zamieścić na stronie internetowej biblioteki oraz przekazywać bezpośrednio odwiedzającym bibliotekę dorosłym, ponieważ nowe osoby mogą się dzięki temu zainteresować kursem.

KROK 5
Promocja efektów projektu.

Udział w projekcie i oferowanie bezpłatnej nauki angielskiego to ogromny sukces Twojej biblioteki! Zadbaj, aby dowiedzieli się o nim także przedstawiciele samorządu.

Efekty projektu zaprezentuj na posiedzeniu Rady Gminy - na przykład wówczas gdy przedstawiasz całościową działalność Twojej biblioteki. Podaj, ilu użytkowników łącznie skorzystało z kursu, pokaż zdjęcia. Jeśli możesz, przedstaw choć jedna „historię” - np. opowiedz o konkretnym dziecku, które dzięki nauce angielskiego poprawiło oceny w szkole. Podkreśl, że dzieci w bibliotece uczą się bezpłatnie - i gdyby nie oferta Twojej placówki, dzieci albo nie miałyby gdzie i jak się uczyć, albo ich rodzice musieliby płacić za dodatkowe zajęcia. 

Napisz list do burmistrza lub innych przedstawicieli samorządu. 

Opisz w nim, co dzięki projektowi zyskali mieszkańcy. Skorzystaj z przygotowanego szablonu.
Pochwal się efektami projektu w mediach. Wykorzystaj w tym celu szablon informacji prasowej podsumowującej projekt.