Jak dodać wydarzenie do Kalendarza – przewodnik krok po kroku

Aby przejść do formularza dodawania wydarzenia, kliknij przycisk "Dodaj wydarzenie" na miniaturce Kalendarza na stronie głównej serwisu.

Przed dodaniem wydarzenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem serwisu www.biblioteki.org i przeczytanie instrukcji opisującej krok po kroku, jak prawidłowo wypełnić formularz. Sugerujemy skorzystanie z instrukcji po to, by uniknąć błędów tworząc opis wydarzenia, a także by upewnić się, że opis będzie wyświetlał się w sposób możliwie najbardziej czytelny i zrozumiały dla odbiorców.

TYTUŁ WYDARZENIA:

Tu wpisz tytuł swojego wydarzenia. Sugerujemy wpisać w tym miejscu – w miarę możliwości - tytuł w formie skróconej (np. „Kongres „Włącz różnorodność!), a pełny tytuł dodać wraz z opisem w polu „Opis wydarzenia”. Dzięki temu opis na stronie Kalendarza będzie bardziej czytelny dla odbiorców.

KATEGORIA:

Wybierz jedną spośród dziewięciu kategorii wydarzeń dostępnych na liście. Jeśli na liście nie ma kategorii najlepiej opisującej Twoje wydarzenie, wybierz ostatnią pozycję na liście (Inne wydarzenie - jakie?), a następnie wpisz swoją kategorię. 

Dostępne kategorie:

 1. Konferencja
 2. Webinarium
 3. Szkolenie/warsztaty
 4. Kurs e-learningowy
 5. Rozpoczęcie rekrutacji
 6. Ogłoszenie konkursu
 7. Termin przyjmowania zgłoszeń
 8. Inauguracja akcji/kampanii/programu
 9. Transmisja online
 10. Inne wydarzenie (jakie?)

Kategorie „Rozpoczęcie rekrutacji” i „Ogłoszenie konkursu” wybierz w przypadku, gdy dodawanym wydarzeniem  jest ogłoszenie naboru uczestników (bibliotek lub bibliotekarzy) do projektu lub programu (w przypadku kategorii „Rozpoczęcie rekrutacji”) lub konkursu (w przypadku kategorii „Ogłoszenie konkursu”). 

Kategorię „Inauguracja akcji/kampanii/programu” wybierz w przypadku, gdy dodawanym wydarzeniem  jest ogłoszenie akcji (albo kampanii lub programu), w której nie jest prowadzony nabór uczestników.

Kategorię „Termin przyjmowania zgłoszeń” wybierz w przypadku, gdy chcesz poinformować w Kalendarzu o terminie przyjmowania zgłoszeń do projektu, programu lub konkursu.

Informacja o tym samym wydarzeniu może zostać dodana więcej niż jeden raz, np. informacja o konkursie (kategoria „Ogłoszenie konkursu”) oraz informacja o zbliżajacym się terminie przyjmowania zgłoszeń w konkursie (kategoria „Termin przyjmowania zgłoszeń”). 

TERMIN (OD… DO…): 

Tu wybierz dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia Twojego wydarzenia. W przypadku wydarzeń jednodniowych będzie to ta sama data. W przypadku wydarzenia, które jest ogłoszeniem o rozpoczęciu rekrutacji do projektu (programu) lub ogłoszeniem o konkursie prosimy wybrać tylko datę ogłoszenia (czyli tę samą datę w polach „od” i „do”). W przypadku wydarzenia, które jest ogłoszeniem o zbliżającym się terminie przyjmowania zgłoszeń, prosimy wybrać datę zakończenia przyjmowania zgłoszeń (czyli tę samą datę w polach „od” i „do”).

DLA KOGO:

Tu wybierz odbiorców wydarzenia. Do wyboru są cztery kategorie odbiorców:

 1. Dla bibliotek publicznych
 2. Dla bibliotek z programów FRSI
 3. Dla wszystkich bibliotek
 4. Dla wszystkich zainteresowanych

Kategoria „Dla bibliotek z programów FRSI” obejmuje biblioteki, które uczestniczyły w Programie Rozwoju Bibliotek lub innych programach lub projektach realizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, np. „Strefy Innowacji”, „O finansach w… bibliotece”, czy sieć LABiB. Ta kategoria została stworzona przede wszystkim z myślą o wydarzeniach organizowanych dla bibliotek i bibliotekarzy przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Kategorię  „Dla wszystkich zainteresowanych” można wybrać dodając wydarzenie, w którym mogą wziąć udział nie tylko bibliotekarki i bibliotekarze, ale także osoby niepracujące w bibliotekach, np. przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z bibliotekami, samorządowcy, studenci bibliotekoznawstwa itp.  Zgodnie z regulaminem serwisu wydarzenia ogłaszane w Kalendarzu to wydarzenia skierowane do bibliotek (lub pracowników bibliotek), choć bibliotekarki i bibliotekarze nie muszą być jedynymi odbiorcami wydarzenia.

OPIS WYDARZENIA:

W tym miejscu podaj szczegółowy opis wydarzenia. Możesz dodać opis o dowolnej długości, lecz sugerujemy taką długość tekstu, jaka mieści się na jednej stronie A4.  Ważne: opis o złożonej strukturze (np. zawierający listy punktowane lub numerowane) może wyświetlać się niezgodnie z intencją autora – takie opisy będą moderowane przez redakcję i dostosowywane do możliwości technicznych serwisu.  

STRONA WWW WYDARZENIA: 

Tu możesz wpisać wpisać adres strony WWW wydarzenia lub innej strony, na której zamieszczasz informacje o swoim wydarzeniu. To pole nie jest wymagane do wypełnienia. 

KOSZT UDZIAŁU W WYDARZENIU:

To miejsce na informacje o tym, z jakimi kosztami wiąże się udział w wydarzeniu. W przypadku bezpłatnych wydarzeń prosimy o podanie tu informacji o tym, że wydarzenie jest bezpłatne oraz jakie koszty są, lub nie są, pokrywane przez organizatora, np. „Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegu.” 

ZDJĘCIE, LOGO LUB PLAKAT:

W tym miejscu możesz załączyć plik graficzny, który będzie wyświetlany na stronie z opisem wydarzenia – może to być logotyp, plakat lub zdjęcie promujace wydarzenie. Możesz dołączyć wyłącznie plik graficzny w jednym z popularnych formatów: jpeg, png lub gif. Sugerujemy, by wielkość pliku nie przekraczała 1 MB).

ORGANIZATOR:

Tu wpisz nazwę swojej instytucji (lub organizacji, lub innego podmiotu organizującego wydarzenie). W przypadku gdy organizatorów jest więcej niż jeden, możesz wpisać wszystkie nazwy oddzielając je przecinkami lub dodać informację o wszystkich organizatorach w opisie wydarzenia.

ADRES E-MAIL:

Dodawanie treści jest moderowane przezd redakcję serwisu www.biblioteki.org – zastrzegamy sobie prawo do decyzji o niepublikowaniu opisu wydarzenia, gdy treść opisu nie jest zgodna z zasadami regulaminu serwisu, oraz do wprowadzania poprawek redakcyjnych i korektorkich. Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz powiadomienia o dodaniu wydarzenia, edycji opisu, akceptacji bądź usunięciu wydarzenia. Podany adres e-mail będzie widoczny na stronie z opisem wydarzenia po to, by ułatwić kontakt z Tobą osobom zainteresowanym udziałem w wydarzeniu. Dla Twojego bezpieczeństwa zalecamy podawanie takich adresów e-mail, które nie identyfikują konkretnej osoby (nie zawierają imienia i nazwiska, nazwiska z nazwą instytucji itp.) 

TELEFON:

Tu możesz wpisać kontaktowy numer telefonu. Podanie numeru nie jest obowiązkowe.

ADRES WYDARZENIA (pola do wypełnienia):

W tym miejscu wypełnij pola z adresem miejsca, w którym będzie się odbywać wydarzenie lub adresem organizatora (w przypadku jeśli wydarzenie nie ma fizycznej lokalizacji, jest np. ogłoszeniem o naborze do projektu, webinarium czy kursem e-learningowym). 

ADRES WYDARZENIA (wpisz lokalizację):

Pole „Wpisz lokalizację” umożliwia umiejscowienie wydarzenia (lub organizatora) na mapie, która będzie widoczna na stronie z opisem wydarzenia. Sugerujemy wpisywanie lokalizacji rozpoczynając od nazwy miasta / miejscowości, a następnie dodanie ulicy i numeru. Program na bieżąco podpowiada lokalizację – gdy w polu „Wpisz lokalizację” pojawi się prawidłowy adres, należy w niego kliknąć.

Aby wysłać formularz, koniecznie zaznacz pole z informacją dotyczącą danych osobowych oraz pole akceptacji Regulaminu serwisu www.biblioteki.org. 

Przed wysłaniem wypełnionego Kalendarza kliknij przycisk „Zobacz podgląd” i sprawdź, jak będzie wyglądała strona wydarzenia po jego opublikowaniu w Kalendarzu. Aby poprawić opis, możesz wrócić do strony formularza i wprowadzić poprawki.

Zachęcamy do dodawania wydarzeń do Kalendarza!