"Do czego służą biblioteki?" - raport z badania wpływu Programu Rozwoju Bibliotek na użytkowników bibliotek

W badaniu uwzględniono siedem obszarów zawartych w systemie CIMS (włączenie cyfrowe, komunikacja z innymi ludźmi, administracja publiczna, aktywność społeczna, rozwój eonomiczny, zdrowie, edukacja), które uzupełniono o kilka elementów dotyczących tylko Polski.

Badanie było realizowane w okresie 31 października - 6 grudnia 2014 roku. Raport przygotował Hubert Borowski na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.