24-30 MARCA
TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2014
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Tegoroczna edycja ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem odbędzie się w dniach 24-30 marca 2014 r. W tym czasie różne instytucje i organizacje oferujące publiczny dostęp do Internetu (np. biblioteki, szkoły, domy kultury czy pracownie komputerowe) mogą organizować spotkania pokazujące różnorodne możliwości wykorzystania Internetu i zastosowania nowych technologii.

Myśl przewodnia Tygodnia z Internetem 2014 nawiązuje do tematyki inicjatyw Komisji Europejskiej podejmowanych na rzecz zdobywania i rozwijania umiejętności cyfrowych potrzebnych pracownikom w nowoczesnej gospodarce. Główne obszary tematyczne tegorocznej ogólnoeuropejskiej kampanii to:

 • Tydzień z Internetem - poczuj się pewnie na rynku pracy (Get online for employment): szkolenia informatyczne, testy posiadanych kompetencji cyfrowych, wykorzystanie mediów społecznościowych przez osoby poszukujące pracy.
 • Tydzień z Internetem - znajdź pracę w branży ICT (Get online for digital jobs): szukanie pracy w branży ICT, uzyskiwanie certyfikatów ICT.
 • Tydzień z Internetem - włącz się w sieć! (Get online for inclusion): umiejętności cyfrowe dla początkujących, podstawy obsługi Internetu dla seniorów, pierwsze kroki w mediach społecznościowych.

Instytucje i organizacje, które wezmą udział w Tygodniu z Internetem 2014, będą mogły skorzystać ze scenariuszy spotkań, przygotowanych na potrzeby tegorocznej edycji kampanii. Każdy scenariusz zawiera dokładny opis, jak przeprowadzić spotkanie, materiały pomocnicze (prezentacje, quizy), wskazówki, jak promować wydarzenie oraz gotowe materiały promocyjne (plakat, ulotka, banner internetowy, wzór zaproszenia i informacji prasowej). Czas trwania jednego spotkania to od półtorej do dwóch i pół godzin. Spotkanie można też przeprowadzić według własnego pomysłu. 

SCENARIUSZE SPOTKAŃ

„Co ze mnie wyrośnie?” – scenariusz spotkania dla dzieci w wieku 6–9 lat i ich rodziców o wymarzonych zawodach i umiejętnościach, które są potrzebne do ich wykonywania.

„Zagraj w przyszłość” – scenariusz spotkania dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o badaniu predyspozycji zawodowych i planowaniu ścieżki zawodowej.

„Pole do popisu”– kurs online dla seniorów (autorstwa Orange Polska i Fundacji Orange) z wyszukiwania informacji w Internecie, połączony z wiedzą o rozwoju kompetencji poprzez narzędzia online oraz wolontariacie dla seniorów.

Wszystkie scenariusze i materiały im towarzyszące są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0. Polska: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/

Zachęcamy też do skorzystania z materiałów, które na potrzeby Tygodnia z Internetem przygotowała Fundacja Aktywizacja, z myślą o współpracujących z nią e-centrach. Są to dwa scenariusze zajęć dla instytucji lub organizacji, które przyłączą się do kampanii: warsztat o tym, jak korzystać z komputera w poszukiwaniu pracy oraz scenariusz „Usiądź na moim miejscu”, uświadamiający pracodawcom, jakie bariery w korzystaniu z nowoczesnych technologii muszą przełamywać osoby niepełnosprawne. Materiały będą udostępniane sukcesywnie w serwisie Fundacji Aktywizacja na stronie http://aktywizacja.org.pl/gow2014/.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KAMPANII?

Aby wziąć udział w Tygodniu z Internetem 2014, należy:

 • Zapoznać się ze scenariuszami spotkań.
 • Zgłosić chęć udziału w kampanii wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Tak, wezmę udział! od 21 lutego.
 • Między 24 a 30 marca przeprowadzić spotkanie według jednego z zaproponowanych scenariuszy lub według własnego pomysłu.

KONKURS "ODYSEJA TECHNOLOGICZNA 2025"

Kampanii towarzyszy konkurs dla uczestników spotkań zorganizowanych w ramach Tygodnia z Internetem 2014 - "Odyseja technologiczna 2025". Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiej pracy pisemnej w dowolnej formie (esej, felieton, wiersz, reportaż), w której uczestnik zaprezentuje jeden dzień swojego życia w świecie nowych technologii w roku 2025.

Uczestnicy w zgłoszeniu konkursowym będą wskazywać instytucję – organizatora spotkania podczas Tygodnia z Internetem. Przewidziane są nagrody zarówno dla osób indywidualnych – autorów zgłoszeń konkursowych, jak i dla wskazanych przez nich instytucji.

Dowiedz się więcej o konkursie "Odyseja technologiczna 2025"

Nagrody:

 • dla trzech osób indywidualnych nagrody ufundowane przez Orange Polska:

- telefon HTC 301E DESIRE 300 CZARNY
- telefon NOKIA 925 LUMIA BIAŁY
- tablet SAMSUNG P5200 GALAXY TAB 3 10.1 BIAŁY

 • dla trzech instytucji aparaty cyfrowe ufundowane przez UPC Polska

PARTNERZY KAMPANII

 1. Centrum Edukacji Obywatelskiej – działania informacyjne skierowane do szkół
 2. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnych
 3. Federacja Inicjatyw Oświatowych – działania informacyjne skierowane do szkół
 4. Fundacja Aktywizacja – działania informacyjne skierowane do pracowni komputerowych, dwa scenariusze dla e-centrów (korzystanie z komputera w poszukiwaniu pracy, „Usiądź na moim miejscu” – zeszłoroczny scenariusz zmodyfikowany i skierowany do pracodawców), inne samodzielne działania promocyjne skierowane do e-centrów
 5. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – przygotowanie scenariusza „Zagraj w przyszłość” przy wykorzystaniu zasobów projektu „Link do przyszłości”
 6. Orange Polska i Fundacja Orange – przygotowanie scenariusza „Pole do popisu”, ufundowanie nagród w konkursie, wsparcie organizacyjne
 7. Microsoft – działania informacyjne skierowane do e-centrów, wsparcie organizacyjne
 8. UPC Polska - działania informacyjne skierowane do Pracowni UPC i partnerów lokalnych, ufundowanie nagród w konkursie

Kampanię objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

***

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. Działania w ramach kampanii polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań mających pokazać ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów i zastosowań nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. Na szczeblu europejskim Tydzień z Internetem koordynuje sieć organizacji Telecentre Europe. Inicjatywę tę aktywnie wspiera Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz Unii ds. Agendy Cyfrowej. Koordynatorem krajowym kampanii w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Tydzień z Internetem organizowany jest w Polsce już po raz czwarty. Dowiedz się więcej o poprzednich edycjach kampanii:

Tydzień z Internetem 2011
Tydzień z Internetem 2012
Tydzień z Internetem 2013

Kontakt:

Jolanta Jeżowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
tel. 606 498 499, e-mail: jolanta.jezowska@frsi.org.pl