Panie bibliotekarki pomogły mi w trudnym momencie – 
opuściła mnie żona, nie miałem pracy, 
mam na utrzymaniu 12-letniego syna. 
Pomogły mi założyć skrzynkę mailową, napisać CV 
i wysłać je do kilku firm. 
Po kilku dniach przyszło pierwsze zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. 
Udało się!

Czytelnik, 40 lat, Lubicz 

Przez wiele lat pracowałam we Włoszech, 
ale po powrocie do Polski nie mogłam znaleźć pracy. 
W bibliotece nauczyłam się jak napisać CV i list motywacyjny, 
a potem wysłać go do firm mailem. 
Od 5 miesięcy pracuję jako handlowiec.

Uczestniczka kursu komputerowego organizowanego w bibliotece, 34 lata, Brzesko 

Mam trójkę dzieci. 
Dzięki pomocy pani bibliotekarki dowiedziałam się, 
że pobliski dom wczasowy szuka kucharki – 
zgłosiłam się i znalazłam pracę!

Samotna matka, Muszyna 

Od wielu lat przychodziłam do biblioteki po książki. 
Kiedy pojawiły się komputery, postanowiłam spróbować. 
Teraz wystawiam moje prace plastyczne w serwisie aukcyjnym 
i utrzymuję się z ich sprzedaży.

Czytelniczka, 56 lat, Bogdaniec

 

Ostatnio coraz częściej osoby poszukujące pracy kierują swoje kroki do biblioteki. Za pośrednictwem komputera z dostępem do Internetu przeglądają ogłoszenia, piszą CV i listy motywacyjne, wysyłają zgłoszenia. Bibliotekarze służą im radą i pomocą: pokazują jak założyć skrzynkę mailową, pomagają napisać CV i list motywacyjny, wskazują przydatne strony internetowe z ofertami pracy czy też podpowiadają, do jakiej innej instytucji te osoby powinny się zgłosić w celu otrzymania dalszego, wyspecjalizowanego wsparcia.

Szacujemy, iż w bibliotekach biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek ok. 80 tysięcy osób szukało pracy będąc w bibliotece, a 26 tysięcy osób ją dzięki niej znalazło!
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w raporcie „Co robimy na komputerach w bibliotece i co z tego mamy?”, FRSI, 2012

„RozPRACUJ to z biblioteką” jest nowym pilotażowym przedsięwzięciem, dzięki któremu bibliotekarze otrzymają profesjonalne wsparcie szkoleniowe i narzędziowe w zakresie pomocy mieszkańcom pozostającym bez pracy lub chcących ją zmienić. Dowiedzą się m.in., co w życiu zawodowym, oprócz zarobków, daje satysfakcję? kto do jakiej pracy ma predyspozycje? gdzie szukać informacji o profilach pracowników? Nauczą się, jak obsługiwać specjalne narzędzie internetowe ułatwiające mieszkańcom ocenę własnego potencjału zawodowego. Następnie przygotują plan działań biblioteki w tym zakresie, nawiążą / pogłębią współpracę z lokalnymi instytucjami rynku pracy oraz zrealizują część ww. działań dzięki środkom finansowym i sprzętowi komputerowemu otrzymanym w ramach projektu

Projekt jest realizowany na terenie trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-EkonomicznychCentrum Wspierania Aktywności Lokalnej oraz wojewódzkimi bibliotekami publicznymi z Kielc i Łodzi. Łącznie, będzie w nim uczestniczyć około 30 bibliotek gminnych (wraz z filiami) niebędących uczestnikami Programu Rozwoju Bibliotek, wybranych w otwartym konkursie zgłoszeń

Projekt bazuje na doświadczeniach i metodologii Programu Rozwoju Bibliotek i jest jego ukierunkowanym rozszerzeniem, mającym na celu wypracowanie i przetestowanie metodologii wspierania bibliotekarzy w oferowaniu usług osobom dorosłym poszukującym pracy lub rozważającym przekwalifikowanie się. 

Każda biblioteka zakwalifikowana do udziału w projekcie otrzyma następujące wsparcie: 

1. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem  

Sprzęt komputerowy będzie przeznaczony do użytku publicznego. Modelowe zestawy będą wyglądały następująco:

 • biblioteka gminna: 2 komputery, laptop, urządzenie wielofunkcyjne (funkcja drukowania / kopiowania / skanowania / faksowania w jednym), ekran i rzutnik;
 • filia biblioteki: 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne.

Ponadto, każdy zestaw będzie zawierać cyfrowy aparat fotograficzny oraz - jeśli biblioteka nie otrzymała go z innych źródeł - router do tworzenia bezprzewodowych punktów dostępu do sieci w bibliotece. Dostawy sprzętu (wraz z jego instalacją i konfiguracją) odbędą się w pierwszym kwartale 2013 r. Przez następne 12 miesięcy bibliotekarze będą mieć zapewnione wsparcie techniczne (help-desk) dostawcy, który będzie udzielał im pomocy m.in. w przypadku awarii sprzętu czy też innych problemów / wątpliwości informatycznych związanych z otrzymanym sprzętem i oprogramowaniem. Oferowane oprogramowanie będzie oprogramowaniem Microsoft oraz open source. 

2. Szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

Szkolenia są skierowane do osób nieumiejących posługiwać się sprzętem komputerowym w codziennej pracy biblioteki oraz dla osób średniozaawansowanych, chcących pogłębić swoje umiejętności. Elementem szkolenia będzie też udzielanie wsparcia w tym zakresie użytkownikom biblioteki: jak przekazywać innym umiejętności obsługi komputera? jak pomagać wyszukiwać informacje w Internecie? Kurs będzie się składał z pięciu jednodniowych modułów i będzie realizowany w pierwszym półroczu 2013. 

3. Warsztaty planowania rozwoju biblioteki 

Do udziału w szkoleniach zapraszamy bibliotekarzy oraz inne zainteresowane aktywne osoby, chcące współtworzyć strategię biblioteki (m.in. w obszarze rynku pracy i doradztwa zawodowego). Z każdej gminy w warsztatach będą brały udział zespoły złożone z maksymalnie sześciu osób:

 • czterech bibliotekarzy: dyrektor biblioteki i pracownicy (jeden pracownik na bibliotekę gminną lub filię),
 • działacza lokalnego - osoby aktywnej lokalnie zaproszonej przez bibliotekarzy do współpracy w realizacji planu rozwoju biblioteki (może to być np. przedstawiciel lokalnej organizacji pozarządowej, szkoły, grupy nieformalnej, itp.),
 • przedstawiciela władz gminnych, np. urzędnika, którego kompetencje obejmują politykę społeczną gminy lub radnego z odpowiedniej komisji rady gminy.  

W trakcie warsztatów bibliotekarze i ich sojusznicy będą analizować m.in. sytuację gminy i określać potrzeby różnych grup mieszkańców. To pozwoli im zaplanować usługi, które odpowiadają potrzebom mieszkańców i ich życiowej sytuacji. Ponadto, część warsztatów poświęcona będzie współpracy z innymi lokalnymi organizacjami, instytucjami czy grupami nieformalnymi. Ocena sytuacji gminy i potrzeb jej mieszkańców oparta na analizie SWOT (mocne / słabe strony, szanse / zagrożenia) stanowić będzie podstawę do przygotowania trzyletniego planu rozwoju biblioteki, prezentującego konkretne pomysły na działania (projekty) i odpowiadającego na potrzeby lokalne, w tym potrzeby mieszkańców poszukujących pracy lub chcących wybrać / zmienić zawód. Część warsztatów zostanie poświęcona kwestiom dotyczącym rynku pracy, m.in. jego narzędziom, instytucjom i dobrych praktykom (w tym bibliotecznym).  

Warsztaty planowania rozwoju biblioteki będą obejmować 5 spotkań po 2 dni (łącznie 10 dni) oraz krótki kurs e-learningowy nt. rynku pracy. Spotkania i kurs odbędą się w pierwszym półroczu 2013

Warsztaty będą prowadzone przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL), które prowadzi także warsztaty planowania rozwoju biblioteki i szkolenia specjalistyczne w Programie Rozwoju Bibliotek. Część warsztatów na temat kwestii dotyczących rynku pracy będzie prowadzonych przez trenerów współpracujących z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), która w ramach Programu Rozwoju Bibliotek realizuje projekt „Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy”

4. Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego 

Będzie to szkolenie specjalistyczne, organizowane po zakończeniu warsztatu planowania rozwoju biblioteki. Ma ono na celu podniesienie kompetencji bibliotekarzy i lokalnych działaczy w zakresie doradztwa zawodowego, w tym organizacji i świadczenia różnych form wsparcia indywidualnego (konsultacji) oraz wsparcia dla grup (spotkania, warsztaty). W efekcie, biblioteka będzie mogła rozwijać swój własny model wsparcia dla osób poszukujących pracy, który zostanie opisany w planie rozwoju biblioteki. Program szkolenia obejmie następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie do doradztwa zawodowego - rola doradcy zawodowego w bibliotece;
 • rodzaje doradztwa, modele i techniki działań doradcy;
 • podstawowe umiejętności komunikacji w doradztwie;
 • elementy wiedzy o zawodach, zarządzanie informacją zawodową;
 • indywidualne plany działania;
 • przykłady narzędzi doradczych.

Szkolenie będzie trwać 4 dni (2 spotkania po 2 dni) i będzie realizowane przez FISE jesienią 2013 r.

5. Indywidualne wsparcie poszkoleniowe

Każda biblioteka uczestnicząca w projekcie otrzyma wsparcie ze strony trenera lub animatora w:

 • przygotowaniu 3-letniego planu rozwoju biblioteki,
 • nawiązaniu współpracy z lokalnymi instytucjami rynku pracy i innymi odpowiednimi instytucjami (tj. instytucjami opieki społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, powiatowymi urzędami pracy, itp.) – współpraca ta będzie mogła przyjąć formę "Lokalnego Partnerstwa”,
 • rozwijaniu i ukonkretnianiu wstępnych pomysłów na usługi biblioteki dotyczące rynku pracy, na które biblioteki będą mogły uzyskać dotację w ramach projektu.

6. Możliwość ubiegania się o dotację w konkursie grantowym 

W ramach projektu oferujemy dotacje w wysokości do 5 000 zł na realizację działań wspierających osoby poszukujące pracy lub chcące wybrać / zmienić zawód. Wniosek będzie mogła złożyć każda biblioteka uczestnicząca w projekcie, która zakończy warsztat planowania rozwoju biblioteki i przygotuje – zaakceptowany przez trenera - 3-letni plan rozwoju. We wniosku będzie trzeba wykazać wkład własny (rzeczowy lub finansowy) w wysokości 25%. Nabór wniosków odbędzie się na jesieni 2013 r., a realizacja projektów w bibliotekach – w pierwszej połowie 2014 r.

 

 

 

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.