Rekrutacja do projektu została zakończona. W projekcie uczestniczy 55 bibliotek.

 

Lista uczestników w podziale wg województw:

dolnośląskie:

Bogatynia

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bogatynia 

Dzierżoniów

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów  z/s Mościsko

Chojnów

Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej, Filia w Rokitkach 

Czernica

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy

Krośnice

Biblioteka Publiczna w Krośnicach

Oława

Gminna Biblioteka Publiczna w Bystrzycy

Twardogóra

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze

Węgliniec

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Węgliniec

Wisznia Mała

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiszni Małej

Wojcieszów

Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie

Zagrodno

Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie

Złotoryja

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi

 

lubelskie:

Dzwola

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzwoli

Firlej

Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju

Jeziorzany 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach

Karczmiska 

Gminna Biblioteka Publiczna w Karczmiskach

Łaziska

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach

Rossosz

Gminna Biblioteka Publiczna

Tarnogród 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie

Tuczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej

Uchanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Uchaniach

Wilków 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie

Wisznice

Gminna Biblioteka Publiczna 

 

małopolskie:

Andrychów 

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie

Biały Dunajec

Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu

Chrzanów

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Krynica-Zdrój

Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju

Libiąż

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu

Muszyna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Pleśna

Gminna Biblioteka Publiczna Pleśna

Proszowice

Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach

Stary Sącz

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielich w Starym Sączu

Trzebinia

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini

 

warmińsko-mazurskie:

Barczewo

Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie

Braniewo

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

Dobre Miasto

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna im. Janusza Korczaka

Gołdap

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Lidzbark Warmiński

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim

Nowe Miasto Lubawskie

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach

Pasłęk 

Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Pieniężno

Miejska Biblioteka w Pieniężnie

Reszel

Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu

Ryn

Biblioteka Publiczna w Rynie

Szczytno

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu

 

wielkopolskie:

Jarocin

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

Kotlin

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin

Krotoszyn

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie

Perzów

Biblioteka Publiczna w Perzowie

Poniec

Biblioteka Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu

Przemęt

Biblioteka Publiczna Gminy Przemęt z siedzibą w Buczu

Pyzdry

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach

Strzałkowo

Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo

Zagórów

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie 

Zakrzewo

Biblioteka Publiczna w Zakrzewie 

Zduny

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny 

 

Do pobrania:

Regulamin Konkursu dla kandydatów do projektu "O finansach... w bibliotece"
Opis projektu
Formularz zgłoszenia dla bibliotek

 

Regulamin Konkursu dla kandydatów do projektu 
„O finansach… w bibliotece"

 
I. ORGANIZATORZY 
Projekt „O finansach… w bibliotece” jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego, a jego założenia są zgodne w celami Programu Rozwoju Bibliotek. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). 
 
Szczegółowy opis projektu znajduje się na portalu Programu Rozwoju Bibliotek www.biblioteki.org, w dziale „Inne projekty FRSI”, projekt „O finansach… w bibliotece”. 
 
II. GŁÓWNE CELE KONKURSU
 
Celem Konkursu jest wyłonienie uczestników projektu „O finansach… w bibliotece”.
 
Projekt jest adresowany do osób dorosłych w wieku 50+ („młodsi seniorzy” i seniorzy), którzy w bibliotekach publicznych (placówki gminne i ich filie) będą uczestniczyć w cyklu 5 spotkań poświęconych wybranym usługom finansowym. Projekt realizowany jest na terenie 5 województw: dolnośląskiego, małopolskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego.
 
Projekt powstał w celu: 
 
 • zwiększenia u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej
 • wzmocnienia zdolności bibliotekarzy z bibliotek publicznych do zwiększania umiejętności korzystania z usług finansowych wśród osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach.
Zadania biblioteki uczestniczącej w projekcie:
 
 • udział w szkoleniu dwóch osób z gminy (w tym co najmniej jednego bibliotekarza/rki); szkolenie będzie trwało 3 dni i odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej; organizator pokrywa koszty wyżywienia oraz zakwaterowania; uczestnicy muszą samodzielnie dojechać na szkolenie-;
 • udział w konsultacjach i dyskusjach on-line z trenerami i opiekunami regionalnymi oraz gotowość do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami projektu; 
 • zrekrutowanie uczestników spotkań (każda biblioteka powinna zorganizować spotkania dla min. 20 osób w wieku powyżej 50 lat);
 • przygotowanie uczestników spotkań do obsługi komputera i Internetu; doszkalanie uczestników, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z komputerem i Internetem;
 • zorganizowanie 5 trzygodzinnych spotkań dla min. 20 osób w wieku powyżej 50 lat (możliwość zorganizowania kilku grup, np. dwóch grup po 10 osób) w okresie V-IX 2012 r.; spotkania poświęcone zagadnieniom związanym z bezpiecznym, świadomym korzystaniem z usług finansowych będą oparte o program, materiały i kursy e-learningowe dostarczone przez organizatora projektu;
 • przygotowanie relacji z projektu według wzoru przekazanego przez organizatora projektu;
 • zaprezentowanie scenariuszy i doświadczeń ze spotkań z seniorami na spotkaniu zorganizowanym dla bibliotek z partnerstwa Programu Rozwoju Bibliotek do 15 listopada 2012 r.; spotkanie może się odbyć w formie wirtualnej.
Z każdą biblioteką i jej organem prowadzącym (gminą) FRSI podpisze umowę uczestnictwa, w której gmina zobowiąże się m.in. do pokrywania kosztów dojazdu na szkolenie bibliotekarzy i innych osób zaproponowanych przez biblioteki do prowadzenia spotkań dla seniorów. 
 
III. ADRESACI KONKURSU
 
Uczestnikiem projektu może być biblioteka publiczna (wiodąca i partnerska) biorąca udział w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego.  Projekt może być realizowany w bibliotece głównej i/lub w jej filiach.
 
IV. ZASADY, CZAS TRWANIA KONKURSU
 
 1. Konkurs rozpocznie się 2 lutego 2012 roku i trwać będzie do 29 lutego 2012 roku. W tym czasie od bibliotek przyjmowane są zgłoszenia do projektu. 
 2. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w dniu 9 marca 2012 roku. Do Uczestników zostanie przesłana informacja drogą mailową na adres podany w formularzu.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
 4. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od FRSI, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika. 
 5. Aby wziąć udział w Konkursie, w terminie do 29 lutego 2012 r. do godziny 23:59, należy wysłać na adres mailowy edukacjaekonomiczna@frsi.org.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na portalu Programu Rozwoju Bibliotek www.biblioteki.org, w dziale „Inne projekty FRSI”, projekt „O finansach… w bibliotece”.
W formularzu należy zaznaczyć okienko potwierdzające zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osoby zgłaszającej bibliotekę dla celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych.
 
 
V. ZASADY WYŁANIANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

1. Kryteria oceny nadesłanych zgłoszeń to:

 • doświadczenie biblioteki w edukacji cyfrowej seniorów (obsługa komputera i Internetu);
 • atrakcyjność i adekwatność pomysłów na działania dotyczące edukacji ekonomicznej tej grupy;
 • doświadczenie zawodowe dwóch osób proponowanych przez bibliotekę do prowadzenia spotkań z seniorami z zakresu edukacji ekonomicznej (min. jedna z nich powinna być bibliotekarzem).
 • innowacyjność i atrakcyjność pomysłów biblioteki na lokalną promocję spotkań, komunikację z seniorami
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję.

3. Komisja powoływana jest przez FRSI. W jej skład wejdą przedstawiciele FRSI, bibliotekarz oraz ekspert ds. ekonomicznych.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na portalu Programu Rozwoju Bibliotek www.biblioteki.org, w dziale „Inne projekty FRSI”, projekt „O finansach… w bibliotece” do dnia 9 marca 2012 roku. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu drogą mailową przez FRSI.
 
VI. INFORMACJE KOŃCOWE
 
Pytania i uwagi można kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail edukacjaekonomiczna@frsi.org.pl.