Sprawdź, jakie organizacje działają w Twojej okolicy

 

Możesz łatwo sprawdzić, jakie fundacje i stowarzyszenia działają w Twojej okolicy. Aby to zrobić, skorzystaj z serwisu bazy.ngo.pl.

Bazy.ngo.pl to największa i najpopularniejsza w Polsce baza fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym. W bazie znajdują się informacje o:

  • wszystkich polskich fundacjach i stowarzyszeniach,
  • jednostkach administracji samorządowej (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe),
  • placówkach użyteczności publicznej prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia oraz przez samorządy (centra wolontariatu, warsztaty terapii zajęciowej, hospicja, domy samotnej matki, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzędy pracy i wiele innych).

Bazę można przeszukiwać wybierając określone województwo lub miasto. Dodatkowo baza podzielona jest na kategorie tematyczne, zatem wybór można ograniczyć np. do:

  • organizacji pożytku publicznego, które mogą ubiegać się o 1%
  • zajmujących się konkretną działalnością (ochrona zdrowia, kultura, edukacja itd.).

Zachęcamy do korzystania.