Szkolenia z zakresu technologii informacyjnych z perspektywy uczestnika

Dzięki udziałowi w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim wraz z filią w Nowakowie otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy na miarę XXI wieku. W ramach pełnego wykorzystania różnorodnych możliwości otrzymanego sprzętu informatycznego bibliotekarze wzięli udział w cyklu szkoleń z zakresu technologii informacyjnych.
Szkolenia były bardzo profesjonalnie zorganizowane. Uczestnicy zajęć zostali podzieleni na dwie grupy, ze względu na stopień zaawansowania i poziom umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi. W małych grupach (6 i 9 osobowych) pracowało się nam komfortowo, w pełni skorzystaliśmy z fachowej wiedzy naszego trenera, Pana Krzysztofa Tkacza, informatyka z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Cykl szkoleniowy obejmował następujące zagadnienia:
  • posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym,
  • doradztwo dla użytkowników bibliotek w zakresie korzystania z technik informacyjnych,
  • korzystanie z usług poczty elektronicznej i poszukiwania informacji w Internecie,
  • posługiwanie się programami użytkowymi: edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym,
  • bezpieczne korzystanie z Internetu.

Udział w szkoleniach informatycznych umożliwił nam rozwinięcie kompetencji w zakresie posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem podarowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Pan Krzysztof Tkacz w sposób rzeczowy wprowadził nas w tajniki obsługi sprzętu komputerowego. Objaśnił nam jak należy prawidłowo obsługiwać urządzenie wielofunkcyjne, nauczył nas skanowania, drukowania, faksowania i wielu innych przydatnych umiejętności. Najbardziej spodobały nam się zajęcia praktyczne, podczas których nauczyliśmy się tworzenia prezentacji multimedialnych. W ten sposób każdy z nas stał się na chwilę twórcą, a nawet reżyserem swojego pierwszego filmu stworzonego ze zdjęć, na którym najchętniej rejestrowaliśmy działalność naszych placówek. Cały cykl zajęć informatycznych był prowadzony w przystępny dla nas sposób. Pan Krzysztof niestrudzenie przekazywał nam bardzo ważne i nader często zawiłe tajniki wiedzy informatycznej. Zajęcia prowadzone były w różnych formach. Najbardziej efektywną formą były ćwiczenia, ponieważ aktywizowały poszczególnych uczestników zajęć do wykazania się kreatywnością i pomysłowością wykonania przydzielonego zadania. Uważam, że ten rodzaj zajęć był najbardziej przez nas lubiany i najchętniej wykonywany.

Szkolenia z zakresu technologii informacyjnych były bardzo ciekawe i inspirujące. Zapewne jeszcze wiele tajników zostało niewyjaśnionych, jak np. tworzenie i prowadzenie stron WWW, jednakże może to być okazją do zorganizowania kolejnych szkoleń. Gorąco polecam udział w podobnych szkoleniach wszystkim zainteresowanym bibliotekarzom, ponieważ uważam, że tematyka i forma takich szkoleń jest jak najbardziej przydatna w naszej pracy zawodowej.


Beata Krajewska-Wąsik
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim