Ocena merytoryczna

Wnioski Bibliotek Wiodących - przedstawione 3 przykłady działalności biblioteki oraz 3 przykłady pozainwestycyjnej działalności Gminy - oceniane były przez 6-osobową Komisję, w skład której weszły 3 bibliotekarki i 3 przedstawicielki organizacji pozarządowych.

Podczas oceny przyjęto następujące reguły:

  • każdy wniosek był oceniany przez parę ekspercką – bibliotekarkę i  przedstawicielkę organizacji pozarządowej – tak, aby perspektywa zarówno biblioteki jak i organizacji została zachowana,
  • w każdej parze eksperckiej była osoba zaangażowana w I rundę Programu Rozwoju Bibliotek - albo jako uczestnik, albo jako trener,
  • żadna z ekspertek nie oceniała wniosków bibliotek z województwa, z którego pochodzi. 

Elżbieta Dziubińska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, woj. warmińsko-mazurskie

bibliotekarz z zawodu i z zamiłowania, absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W zawodzie bibliotekarza od ponad 23 lat, w tym od pięciu na stanowisku Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu.
Otwarta na zmiany zachodzące w bibliotekarstwie. Inicjatorka wielu imprez kulturalnych. Wieloletni członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Uważa się za osobę solidną i kreatywną, kocha ludzi i na pewno nie jest samotnikiem. Nie boi się wyzwań, chętnie podejmuje się nowych zadań i wychodzi z inicjatywą.
Jej motto życiowe to „Uwierz w siebie, a osiągniesz wszystko”. Panie Elżbieta Dziubińska nie oceniała wniosków z woj. warmińsko-mazurskiego.

Ilona Gosk - Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, woj. mazowieckie

magister ochrony środowiska, od 1994 r. w Stowarzyszeniu Komuna Otwock, w latach 1996-2002 w zarządzie tego stowarzyszenia, od 2000 r. w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, od 2003 r. jest Prezesem Zarządu.
Członkini Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (od 2007 r.), przewodnicząca Komisji Oceny Projektów w Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” (2007-2009), członkini Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia (od 2008 r.), autorka publikacji z zakresu rynku pracy.

Pani Ilona Gosk nie oceniała wniosków z woj. mazowieckiego
 

 

Krystyna Kusak - (była) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach, woj. małopolskie

mgr dziennikarstwa, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych „Marketing i zarządzanie bibliotekami oraz placówkami kultury” - Akademia Pedagogiczna-Kraków.
W latach 2004 -2011 dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach. Inicjatorka przekształcenia biblioteki w centrum aktywności lokalnej z rozbudowaną funkcją informacyjno-promocyjno-wydawniczą dla całej gminy.
Autorka wielu publikacji prasowych, wydawnictw promocyjnych, scenariuszy filmów dokumentujących działania środowiskowe. Współtworzyła strategię rozwoju Gminy Kęty oraz Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”. Uczestniczyła w pracach Rady LGD oceniającej wnioski o refundacje z PROW. Pozyskała dotacje unijne z EFRR w ramach współpracy transgranicznej.
Pani Krystyna Kusak nie oceniała wniosków z woj. małopolskiego.


Małgorzata Malec -
 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu, woj. dolnośląskie

magister ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Projektami Unii Europejskiej, absolwentka "Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych" Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys oraz Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, akredytowana trenerka Krajowego Ośrodka  EFS, trenerka w I edycji Programu Rozwoju Bibliotek.
Animatorka i trenerka w szczególności z zakresu: tworzenia projektów m.in. finansowanych z EFS, zarządzania projektem, zespołem projektowym oraz z tematyki tworzenia i funkcjonowanie partnerstw lokalnych.
Od 6 lat pracuje w Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu.
Pani Małgorzata Malec nie oceniała wniosków z woj. dolnośląskiego.
 

Agnieszka Mazur - Kierownik Programoway Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, woj. mazowieckie

absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych. Kierownik programowy w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Od 13 lat związana zawodowo z sektorem organizacji pozarządowych, łączy doświadczenia zarówno grantobiorcy, jak i donatora.
Pracowała m.in. dla Stowarzyszenia na rzecz Inicjatyw Pozarządowych, Fundacji im. Stefana Batorego, czy Fundacji Fundusz Współpracy.
Lubi podróże bliskie i dalekie, prawdziwe, jak i w świecie filmu i książki.

Pani Agnieszka Mazur nie oceniała wniosków z woj. mazowieckiego.

 
Renata Osumek - instrukor biblioteczny Książnicy Stargardzkiej, woj. zachodniopomorskie

od kilkunastu lat bibliotekarz, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Filologia Polska ze specjalizacją Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa.
W latach 1997-2007 pracownica Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, kierująca Oddziałem Dokumentów Wtórnych i koordynująca prace związane z mikrofilmowaniem i digitalizacją materiałów bibliotecznych. Od 2008 r. instruktor biblioteczny Książnicy Stargardzkiej. Niejednokrotnie przygotowująca wnioski bibliotek o dodatkowe fundusze na ich działalność.
Zawodu bibliotekarza nie zastąpiłaby żadnym innym.

Pani Renata Osumek nie oceniała wniosków z woj. zachodniopomorskiego.