Dobre spotkania w bibliotekach

Zgodnie z raportem „Po co Polakom biblioteki?” biblioteki są miejscem częstych spotkań. Ludzie spotkają się w bibliotekach w celach społecznych i towarzyskich. Nawiązują kontakty, cieszą się swoim towarzystwem, ale też uczą się i realizują cele związane z zainteresowaniami czy ścieżką zawodową. Wiele osób pracujących w bibliotekach ma naturalny talent do pracy z grupami i intuicyjnie pełni rolę facylitatorek i facylitatorów. 

KIM JEST FACYLITATOR / FACYLITATORKA? 

Facylitacja (ang. facilitation, z fr. faciliter ‘ułatwiać’, z łac. facilis ‘łatwy’) to wzajemna stymulacja zachowań członków grupy. Facylitator/-ka to osoba, która obserwuje, pobudza i wspiera grupę w dochodzeniu do celu. Jest odpowiedzialna za przebieg spotkania lub pracy grupowej. Jednocześnie prowadzi grupę i podąża za nią. Pozostaje bezstronna i neutralna wobec osób w grupie i wypowiadanych przez te osoby treści i opinii.  

Cechy dobrej facylitatorki / dobrego facylitatora: 

  • neutralność i bezstronność (wobec osób i treści),
  • umie słuchać, 
  • umie zadawać właściwe pytania we właściwym czasie,
  • dba o równowagę między celami, procesem i ludźmi,
  • akceptuje wszystkich uczestników,
  • stwarza sprzyjającą, otwartą atmosferę w grupie,
  • aktywizuje potencjał wszystkich uczestników,
  • dba o relacje w grupie,
  • jest otwarty/otwarta na problemy, reaguje na zakłócenia. 
  • Dobre spotkania w bibliotekach 

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek wraz ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP zrealizowaliśmy cykl szkoleń dla bibliotekarzy "DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?". Celem przedsięwziecia był rozwój umiejętności organizacji i prowadzenia spotkań ważnych z punktu widzenia pracy biblioteki i jej środowiska lokalnego. Efektem projektu jest między innymi podręcznik pt. "DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?", a także cykl filmów instruktażowych: "DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić? Miniwykłady o metodach".

PODRĘCZNIK "DOBRE SPOTKANIE. JAK TO ZROBIĆ?"

Podręcznik "DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?" został przygotowany jako materiał towarzyszący szkoleniom prowadzonym przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Uczestnicy szkoleń - bibliotekarki, bibliotekarze, a także osoby współpracujące z bibliotekami - dowiadują się, jak zorganizować spotkanie w bibliotece i jak je dobrze poprowadzić pełniąc rolę facylitatora. Uczą się o procesach zachodzących w grupie, o komunikowaniu się osób w różnych sytuacjach oraz o tym, jak określić i zrealizować cel spotkania. 
 
Podręcznik "DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?" ma na celu uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na tematy podejmowane w czasie szkoleń. Zachęcamy też do korzystania z niego osoby, które w szkoleniach nie uczestniczą. Mamy nadzieję, że zawarte w podręczniku treści pomogą wszystkim bibliotekarkom i bibliotekarzom w rozwijaniu umiejętności pracy z ludźmi i prowadzeniu jeszcze lepszych spotkań.

Przygotowując spotkanie skorzystaj z "Karty planowania spotkania" - znajdziesz w niej pytania, które pomogą Ci w zaplanowaniu i organizacji Twojego wydarzenia. Rozpisanie planu pomoże Ci w przygotowaniu się do poprowadzenia spotkania. Może też pomóc w opanowaniu tremy wiążącej się z występowaniem przed szerszą publicznością. Kartę możesz wykorzystać w planowaniu zarówno spotkania dla kilkuosobowego zespołu, jak i wydarzenia dla wielu osób. 

DOBRE SPOTKANIE. JAK TO ZROBIĆ? MINIWYKŁADY O METODACH

Skorzystaj z filmów instruktażowych "DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić? Miniwykłady o metodach":

Życzymy udanych spotkań!