Program „Globalnie w bibliotekach”

Program jest realizowany przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Bierze w nim udział 100 bibliotek z całej Polski. 

Sprawdź, które biblioteki biorą udział w programie

Każda biblioteka uczestnicząca w  programie otrzymuje pakiet materiałów edukacyjnych, skupionych wokół refleksji na temat pomocy humanitarnej oraz globalnych wyzwań, na które pomoc humanitarna odpowiada. 

Co zawiera pakiet?

 • Karty Dyskusji -  to narzędzie edukacyjne, które wspiera prowadzenie dyskusji na ważne globalne tematy. W programie „Globalnie w bibliotekach” zapraszamy bibliotekarzy i bibliotekarki do poprowadzenia spotkania dyskusyjnego dla młodzieży i dorosłych. Jedna z proponowanych dyskusji inspirowana jest słynnym wykładem TEDx Chimamandy Ngozi Adichie „Niebezpieczeństwo jednej historii” na temat stereotypów i ich oddziaływania. Druga dotyczy filmów SAIH Norway „Let’s save Africa” oraz „Africa for Norway” o pomaganiu a ludzkiej godności. 
 • Scenariusz warsztatu - dla młodszych użytkowników i użytkowniczek bibliotek przygotowany został specjalny scenariusz warsztatu, wprowadzający w tematykę pomocy humanitarnej. Warsztat „Kiedy przychodzi kryzys” to przestrzeń, w której najmłodsi będą mogli porozmawiać o trudnych wydarzeniach, o których przypadkiem słyszą w mediach lub w rozmowach dorosłych.
 • Plakaty edukacyjne - biblioteki otrzymają pakiet plakatów edukacyjnych, dzięki którym przestrzeń bibliotek stanie się również wystawą poświęconą tematyce pomocy humanitarnej oraz globalnych wyzwań współczesnego świata.

Zadaniem Wszystkie biblioteki uczestniczących w programu jest zorganizowanie:

 • spotkania dyskusyjnego dla dorosłych i młodzieży, opartego na Kartach Dyskusji

i/lub

 • warsztatu dla dzieci opartego na scenariuszu zajęć.

Biblioteki zostaną także poproszone o przygotowanie relacji ze spotkań i warsztatów (np. na stronie www biblioteki lub na jej profilu na portalu społecznościowym Facebook). Relację (lub kilka relacji) będzie można przesłać za pomocą formularza online, który przygotujemy. Dzięki temu dowiemy się, jak podobały Wam się zaproponowane przez nas działania!

Dodatkowo Zachęcamy Was do sięgnięcia do podręcznika „Dobre spotkanie. Jak to zrobić?”, który został przygotowany jako materiał towarzyszący szkoleniom z facylitacji, realizowanym przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Jeśli zaś potrzebujecie informacji „w pigułce”, polecamy Wam poradnik „Dobra dyskusja. Wskazówki dla bibliotek”, w którym przekazujemy szereg podpowiedzi dotyczących przeprowadzenia spotkania. 

Więcej informacji o działaniach edukacyjnych PAH i szczegółach programu „Globalnie w bibliotekach” można znaleźć w webinarium.

PRZEBIEG PROGRAMU

09 kwietnia 2018 roku (godz. 12:00):

zapraszamy biblioteki do udziału w webinarium otwierającym  program „Globalnie w bibliotekach”, podczas którego opowiemy o programie oraz odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące udziału w nim. 

09 kwietnia 2018 roku (godz. 14:00):

 • udostępnimy na portalu biblioteki.org formularz zgłoszeniowy. 

Do 20 kwietnia 2018 roku:

 • biblioteki wypełniają formularz zgłoszeniowy na portalu www.biblioteki.org. Do udziału w programie zakwalifikuje się 50 bibliotek, które zgłoszą się jako pierwsze i zadeklarują chęć przeprowadzenia spotkań i warsztatów do 26 czerwca.

Do 23 kwietnia 2018 roku:

 • organizatorzy ogłaszają listę bibliotek zakwalifikowanych do programu na portalu  www.biblioteki.org oraz przesyłają informację o wynikach na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Do 30 kwietnia 2018:

 • organizatorzy wysyłają materiały edukacyjne do bibliotek, które zakwalifikowały się do udziału w programie. Część materiałów zostanie przesłana w formie drukowanej, a część w formie online, do samodzielnego wydrukowania. 

Do 30 czerwca 2018 roku:

 • biblioteki mają czas na przeprowadzenie przynajmniej jednego spotkania dla młodzieży i dorosłych (Karty Dyskusji) i/lub dla dzieci (scenariusz warsztatu) z  wykorzystaniem otrzymanych materiałów edukacyjnych,
 • przygotowanie i umieszczenie w internecie (np. na stronie www biblioteki lub na jej profilu na portalu społecznościowym Facebook) relacji ze spotkania lub spotkań (w formie opisu ze zdjęciami, filmu lub innych mediów).

Do 13 lipca 2018 roku:

 • biblioteki mają czas na przesłanie za pośrednictwem formularza przekazanego przez organizatorów linku do relacji.

KONTAKT:

Wioleta Hutniczak: wioleta.hutniczak@pah.org.pl 
Katarzyna Morawska: katarzyna.morawska@frsi.org.pl
________________________________________
Program „Globalnie w bibliotekach” jest realizowany przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.