Miasto z drukarki 3D w bibliotece w Kownie

Młodzi Litwini, podobnie jak Polacy, częściej studiują kierunki społeczne, studia techniczne cieszą się mniejszym zainteresowaniem. Tak jak i u nas, brakuje tam informatyków, a młodzi humaniści zagrożeni są bezrobociem. Bibliotekarze, świadomi wyzwań w swoich społecznościach, starają się wspólnie z partnerami proponować możliwe rozwiązania problemu. Tak właśnie powstał projekt zrealizowany przez miejską bibliotekę w Kownie we współpracy z biblioteką w Kłajpedzie i organizacją pozarządową "Szkoła robotyki".

Celem projektu było zainteresowanie młodych ludzi dziedzinami technicznymi, co w przyszłości może zwiększyć (i zróżnicować) ich możliwości wyboru zawodu. Nazwę projektu (lit. "Atrask save 3D mieste") można przetłumaczyć jako: "Odnajdź siebie w trójwymiarowym mieście", w znaczeniu: "odkryj swój talent, pasję i potencjał". W projekcie wzięło udział 24 młodych ludzi w wieku od 14 do 19 lat. Na zajęciach w bibliotece uczyli się podstaw elektroniki, projektowania i drukowania w 3D, ekperymentowali i realizowali własne projekty. Mogli też porozmawiać z doradcą zawodowym, odwiedzić firmy technologiczne i odbyć w nich staże. 

W tych niełatwych tematach bibliotekę wspomagali partnerzy i inni sprzymierzeńcy, np. litewskie stowarzyszenie inżynierów czy nauczyciele przedmiotów ścisłych z kowieńskich szkół. Szkolenia (również dla bibliotekarzy) zapewniła organizacja non-profit, zajmująca się m.in. prowadzeniem zajęć z programowania i warsztatów robotycznych. 

Projekt został sfinansowany z grantu Biblioteki Narodowej w Wilnie - operatora programu "Biblioteki dla Innowacji", czyli litewskiego odpowiednika polskiego Programu Rozwoju Bibliotek.

O projekcie można przeczytać na stronie EIFL.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Koszowska