Kongres "Włącz różnorodność!" za nami

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 150 bibliotekarek i bibliotekarzy, a także osób współpracujących z bibliotekami lub pragnących nawiązać taką współpracę. Uczestnicy przyglądali się wielokulturowości – zastanawiali się, jak ją rozumieć, w jaki sposób odnosić się do przedstawicieli różnych kultur, jakie działania podejmować w bibliotekach i jak je umiejętnie przeprowadzać.

Pierwszy dzień kongresu wypełniła edukacyjna gra „Włącz różnorodność przez cały rok”, podczas której uczestnicy dowiedzieli się między innymi:

  • jak obchodzone jest święto Sukkot i w jaki sposób we własnej miejscowości szukać elementów kultury żydowskiej, 
  • co zrobić, by włączyć się w Tydzień Edukacji Globalnej, Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową czy Światowy Dzień Uchodźcy, 
  • w jaki sposób świętuje się zakończenie Ramadanu, 
  • na co zwrócić uwagę organizując w bibliotece spotkania z podróżnikami – tak, żeby rozmawiać o innych krajach i kulturach z szacunkiem i ciekawością. 

Gościem specjalnym kongresu była Ellen Ndeshi Namhila, bibliotekarka i pisarka z Namibii, członkini Namibijskiego Komitetu ds. UNESCO, autorka czterech monografii powiązanych z historią swojego kraju. W swoim wystąpieniu pokazała, w jaki sposób zmieniły się namibijskie biblioteki – od zaniedbanych wypożyczalni książek do ważnych dla rozwoju kraju miejsc oferujących przestrzeń do spotkań i dostęp do nowoczesnych technologii. 

Uczestnicy kongresu obejrzeli spektakl „Święto wiosny // Święta wojna” w wykonaniu młodych uchodźców z Gruzji, Kirgistanu, Czeczenii i Ukrainy. Mieli również okazję porozmawiać z młodymi aktorami i przekonać się, jak wygląda ich życie w Polsce i co było dla nich najtrudniejsze po ich przyjeździe do naszego kraju.

Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w warsztatach i prezentacjach. Mogli przekonać się, że wśród obcojęzycznych książek wypożyczanych w Norwegii na pierwszym miejscu są zbiory w języku polskim (Polacy są najliczniejszą mniejszością w tym kraju, według oficjalnych danych mieszka tu 90 tysięcy Polaków, nieoficjalnie: 200 tysięcy). Wysłuchali prezentacji Larysy Lohovej z Lwowskiej Regionalnej Biblioteki dla Dzieci, która opowiedziała o działaniach skierowanych do uchodźców z Ukrainy Wschodniej - m.in. o szkoleniach komputerowych oferowanych przesiedleńcom, zbiórkach odzieży, środków czystości i lekarstw organizowanych przez biblioteki, ale też o ofercie ułatwiającej ludziom codzienne funkcjonowanie (np. organizacji urodzin dla dzieci w bibliotekach czy usłudze „niania na godzinę”, przydatnej dla matek, które muszą załatwić w ciągu dnia różne sprawy, a nie mają z kim zostawić swoich dzieci).

Swoimi doświadczeniami podzieli się także polscy bibliotekarze - z Raszyna, Olsztyna, Opola, Wrocławia i Gorlic. Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie organizuje działania integrujące Polaków i Wietnamczyków. W Olsztynie Wojewódzka Biblioteka Publiczna wypożycza bibliotekom z regionu wielokulturowe pakiety edukacyjne, składające się z książek, filmów, gier, map czy płyt CD. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu zachęca do odkrywania kultury ukraińskiej - współpracująca z biblioteką wolontariuszka, Olga Shylenko, zorganizowała tu wystawę swoich prac ceramicznych.

Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu we współpracy z Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym, gminą żydowską, Cerkwią Prawosławną i Kościołem Ewangelicko-Augsburskim zorganizowała szereg spotkań edukacyjnych przybliżających religie i tradycje z nimi związane. W Gorlicach - gdzie od kilkuset lat zamieszkuje mniejszość łemkowska, biblioteka podjęła się trudnego zadania - skatalogowano wszystkie zbiory należące do łemkowskich stowarzyszeń. W rezultacie każda osoba może wyszukać je w katalogu biblioteki, a następnie zwrócić się z prośbą o ich wypożyczenie. 

Ogólnopolski kongres bibliotek: Włącz różnorodność! Zorganizowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenie Praktyków Kultury. Patroni medialni to Polskie Radio Program Pierwszy, Tygodnik Polityka i portal ngo.pl. Więcej informacji na stronie kongresu: www.wielokulturowabiblioteka.org.

 

fot. Katarzyna Piądłowska / fotosynteza.net.pl.

Więcej zdjęć z kongresu znajduje się na stronie Programu Rozwoju Bibliotek na Facebooku.

.

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.

Wkład własny ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – „Wspieranie Programu Rozwoju Bibliotek 2015”.