Jak zmieniają się biblioteki? Raport z analizy danych GUS

Biblioteki organizują coraz więcej zajęć i wydarzeń. Można w nich skorzystać z coraz większej liczby komputerów, rośnie liczba placówek oferujących e-learning. Zmiany są najbardziej widoczne w bibliotekach z małych miejscowości, uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek.

Program działa od 2009 i obejmuje ponad 3800 placówek z całej Polski. Fundusze na ich unowocześnianie - 33 miliony dolarów - pochodzą z Fundacji Billa i Melindy Gatesów i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Rezultat tej inwestycji to tysiące placówek pełniących funkcję centrów lokalnej społeczności - nowoczesnych, przyjaznych użytkownikom, oferujących coraz więcej zróżnicowanych działań - takich jak spotkania z ekspertami, projekcje filmów, wystawy, warsztaty artystyczne, szkolenia komputerowe, a nawet zajęcia sportowe.

Biblioteki PRB przyciągają swoimi nowymi funkcjami i działaniami coraz więcej mieszkańców – bardzo szybko rośnie w nich liczba zarejestrowanych użytkowników, którzy jednak niekoniecznie przychodzą do biblioteki po to, by  wypożyczyć książkę. W 2012 roku wszystkich zarejestrowanych użytkowników bibliotek było o 4% więcej niż w 2011 (w bibliotekach uczestniczących w PRB - o 23% więcej).

Zobacz też interaktywną infografikę prezentującą dane z raportu (gdy będzie widoczny cały obrazek, kliknij "dalej", aby odtworzyć następną stronę):