Granty, konkursy, dotacje

Ogłoszenia o konkursach:

Konkurs grantowy „To dla mnie ważne” Fundacji Aviva

Celem konkursu jest wsparcie najmłodszych dzieci w ich rozwoju, edukacji, zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu ich hobby i kompetencji. Na realizację takich działań można wygrać do 50 000 złotych. Zgłoszenia pomysłów będą przyjmowane do 21 maja br.

Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy swoje inicjatywy kierują do dzieci w wieku 0-13 lat. Inicjatywy można zgłaszać na stronie www.todlamniewazne.pl za pomocą elektronicznego formularza. Zgłoszenia mogą przesyłać organizacje, instytucje lokalne oraz sami mieszkańcy (którzy mogą wskazać jako beneficjenta lokalną instytucję lub organizację).

I etap konkursu to zgłoszenia pomysłów na działania dla najmłodszych, które przyjmowane są do 21 maja.

II etap to głosowanie internautów na zgłoszone inicjatywy, które potrwa od 22 maja do 11 czerwca. Do finału zostanie wyłonionych dwadzieścia pomysłów o największej liczbie głosów.

Laureaci konkursu będą znani 20 czerwca - jury wskaże ich wśród finalistów głosowania.

Szczegółowe informacje o konkursie, i formularz do zgłaszania inicjatyw, znajdują się na stronie konkursu.


Konkurs "Kierunek: Wschód"
 
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w konkursie "Kierunek: Wschód" na wydarzenie promujące wiedzę o współczesności i historii krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej oraz o współpracy z tymi krajami. Termin zgłoszeń upłynie 20 maja 2017 r.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, a także biblioteki, koła studenckie, szkoły średnie oraz grupy nieformalne. Najciekawsze propozycje wydarzeń otrzymają możliwość realizacji przy wsparciu finansowym w wysokości do 750 PLN.

Konkurs odbywa się w ramach programu RITA - Przemiany w regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie programu RITA - Przemiany w regionie.

Informacji na temat konkursu udziela:
Martyna Bogaczyk
e-mail: martyna.bogaczyk@fed.org.pl
tel. +48 601 458 653 (poniedziałki 10:00-14:00)


 

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – edycja 2017

Rusza nowa edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. W konkursie można ubiegać się o dotację w wysokości do 25 000 zł z przeznaczeniem na projekty infrastrukturalne. Wnioski w pierwszej edycji Konkursu można składać w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Projekty infrastrukturalne to takie, których istotą jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie jej określonych trwałych cech funkcjonalnych. Projekty mogą być realizowane w takich kategoriach, jak:

  • energia, zasoby naturalne i ekologia 
  • wsparcie i opieka medyczna
  • pomoc socjalna
  • edukacja i opieka nad dziećmi
  • mikroprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna
  • nauka
  • technika 
  • kultura
  • innowacje społeczne

W Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation mogą wziąć udział stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, oraz jednostki samorządu terytorialnego utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Wnioski w pierwszej edycji Konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 marca 2017 r. godz. 00.01 do dnia 30 czerwca 2017 roku do godz. 23.59. Wnioski przesłane do 30 czerwca 2017 roku będą rozpatrywane do dnia 15 sierpnia 2017 roku.

Wnioski w drugiej edycji Konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 lipca 2017 r. godz. 00.01 do dnia 31 grudnia 2017 roku, do godz. 23.59. Wnioski przesłane do 31 grudnia 2017 roku będą rozpatrywane do dnia 15 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie Kulczyk Foundation.