Granty, konkursy, dotacje

Ogłoszenia o konkursach:

Konkurs "Kierunek: Wschód"
 
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w konkursie "Kierunek: Wschód" na wydarzenie promujące wiedzę o współczesności i historii krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej oraz o współpracy z tymi krajami. Termin zgłoszeń upłynie 20 maja 2017 r.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, a także biblioteki, koła studenckie, szkoły średnie oraz grupy nieformalne. Najciekawsze propozycje wydarzeń otrzymają możliwość realizacji przy wsparciu finansowym w wysokości do 750 PLN.

Konkurs odbywa się w ramach programu RITA - Przemiany w regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie programu RITA - Przemiany w regionie.

Informacji na temat konkursu udziela:
Martyna Bogaczyk
e-mail: martyna.bogaczyk@fed.org.pl
tel. +48 601 458 653 (poniedziałki 10:00-14:00)


Konkurs o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy - IFLA, Wrocław 2017
 
Trwa drugi nabór w konkursie o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy bibliotek publicznych – IFLA, Wrocław 2017. Termin składania wniosków to 18 kwietnia 2017 r.

Stypendia konferencyjne realizowane w ramach stypendiów z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są w dziedzinie zarządzania i wspierania rozwoju kadr kultury na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1.

Przedmiotem konkursu są stypendia, mające charakter jednorazowego świadczenia finansowego w wysokości 3000 zł brutto, przeznaczone na pokrycie opłaty konferencyjnej obejmującej pełne, 7- dniowe uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji IFLA, Wrocław 2017.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 18 kwietnia 2017 r., zgodnie z Regulaminem konkursu złoży wniosek za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów konferencyjnych Ministra KiDN na 2017 r. Jednocześnie do MKiDN należy dostarczyć (osobiście bądź pocztą) podpisane Potwierdzenie Złożenia Wniosku o przyznanie stypendiów konferencyjnych.

Szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN.


Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017

Instytut Książki ogłosił nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017". Termin naboru upłynie 30 kwietnia.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” jest piątą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015 oraz 2016.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 3 500 zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Kontakt:
Anna Zagórska, mail: a.zagorska@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 11
Joanna Odolska, mail: j.odolska@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 12
Karolina Nowak, mail: k.nowak@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 08

Szczegółowe informacje oraz niezbędne pliki do pobrania dostępne są na stronie Instytutu Książki.


Konkurs grantowy "Wspieramy rozwój"

W ramach konkursu organizowanego przez Cedrob S.A. można ubiegać się o dotacje na realizację projektów społecznie użytecznych. Zgłoszenia będa przyjmowane do 21 kwietnia br.

W konkursie mogą wziąć udział instytucje kultury. Granty będą przyznawane w czterech kategoriach:

 • Nauka i rozwój
 • Edukacja i sport
 • Kultura
 • Inicjatywa społeczna

W każdej z kategorii przewidziane są:

 • dwa granty po 30 tys. zł każdy
 • trzy granty po 20 tys. zł każdy
 • trzy granty po 10 tys. zł każdy
 • pięć grantów po 5 tys. zł każdy

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronie Cedrob S.A.


Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – edycja 2017

Rusza nowa edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. W konkursie można ubiegać się o dotację w wysokości do 25 000 zł z przeznaczeniem na projekty infrastrukturalne. Wnioski w pierwszej edycji Konkursu można składać w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Projekty infrastrukturalne to takie, których istotą jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie jej określonych trwałych cech funkcjonalnych. Projekty mogą być realizowane w takich kategoriach, jak:

 • energia, zasoby naturalne i ekologia 
 • wsparcie i opieka medyczna
 • pomoc socjalna
 • edukacja i opieka nad dziećmi
 • mikroprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna
 • nauka
 • technika 
 • kultura
 • innowacje społeczne

W Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation mogą wziąć udział stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, oraz jednostki samorządu terytorialnego utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Wnioski w pierwszej edycji Konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 marca 2017 r. godz. 00.01 do dnia 30 czerwca 2017 roku do godz. 23.59. Wnioski przesłane do 30 czerwca 2017 roku będą rozpatrywane do dnia 15 sierpnia 2017 roku.

Wnioski w drugiej edycji Konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 lipca 2017 r. godz. 00.01 do dnia 31 grudnia 2017 roku, do godz. 23.59. Wnioski przesłane do 31 grudnia 2017 roku będą rozpatrywane do dnia 15 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie Kulczyk Foundation.