Granty, konkursy, dotacje

Ogłoszenia o konkursach:

aktualizacja: 24.02.2020 r.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020

Do 16 marca br. potrwa nabór do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020 ogłoszonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach programu Równać Szanse 2020. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się:

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
Domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2007 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.
Projekt ma być prowadzony ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etapNabór do programu Kultura – Interwencje 2020

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2020. Nabór potrwa do 16 marca 2020 r.

Celem programu Kultura – Interwencje 2020 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 20 kwietnia do 30 października 2020 roku.

Nabór wniosków trwa do 16 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2020


Nabór do programu grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam EKO"

Trwa nabór wniosków do konkursu grantowego Fundacji Santander "Tu mieszkam, tu zmieniam EKO". W tegorocznej edycji 68 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości 500 tysięcy złotych.

W ramach projektów mogą powstać m.in.:

 • parki kieszonkowe lub ogrody deszczowe
 • roślinne murale
 • „zielone” przystanki autobusowe
 • inne ekologiczne projekty, mające na celu wprowadzenie zieleni do naszego otoczenia.

Autorami wniosków mogą być organizacje, które posiadają zdolność prawną i działają w lokalnym środowisku. Należą do nich m.in.: szkoły, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego czy nawet jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Jury doceni szczególnie inicjatywy angażujące dużą grupę mieszkańców, którym zależy na wprowadzeniu ekologicznych zmianie i chcą poświęcić swój czas na wspólne działania.

Pomysł może zgłosić każdy! Musi tylko namówić jedną z wyżej wymienionej instytucji do współpracy i złożenia takiego wniosku. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

500 tysięcy złotych zostało przeznaczonych na dofinansowanie 68 najciekawszych projektów:

 • 20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych
 • 30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych
 • 18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych

Projekty można zgłaszać w terminie od 27 stycznia do 2 marca 2020 r. przez aplikację internetową.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na tej stronie: https://fundacja.santander.pl/2020/01/27/nabor-do-programu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko/


13. edycja konkursu  „Seniorzy w akcji” – zdobądź dotację i wsparcie na realizację projektu społecznego

Ruszyła rekrutacja do 13. edycji konkursu dla osób 60+ „Seniorzy w akcji”. Organizatorzy chcą wspierać osoby, które mają pomysły na ciekawe działania społeczne i pragną je zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu.  Konkurs „organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin zgłoszeń to 15 marca 2020 r.

Jolanta i Dominik z Dąbrowy Górniczej otworzyli senioralne biuro karier, aby zachować na rynku pracy jak największe grono specjalistów w wieku 60+. Halina i Anna z Warszawy oswajają temat śmierci i odchodzenia, organizując spotkania z wykorzystaniem specjalnych kart konwersacyjnych i poradnika  „Rozmawianie o śmierci cię nie zabije”. Wiesława i Karolina z  Łodzi angażują seniorów i dzieci z domów dziecka oraz rodzin zastępczych do wspólnego tworzenia filmów poklatkowych dotyczących ich marzeń. Już ponad 350 projektów 
z całej Polski zostało zrealizowanych we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat), które chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia, i które pragną wprowadzać trwałe rozwiązania pobudzające aktywność społeczną. 

Konkurs ma przyjazną formułę. Do wzięcia udziału nie jest potrzebne doświadczenie w pisaniu projektów. Procedura jest bardzo uproszczona. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z ludźmi. Autorzy projektów otrzymają silne wsparcie merytoryczne. Nie tylko zrealizują swój pomysł pod okiem ekspertów, ale również rozwiną się jako lokalni liderzy i animatorzy.

Aktywność na emeryturze

U podstaw programu leży chęć znalezienia jak najlepszych pomysłów na zaangażowanie osób 60+ w życie społeczne. Konkurs pokazuje, że osoby starsze to nie tylko odbiorcy oferty do nich kierowanej, ale także pomysłodawcy i realizatorzy działań w swoich społecznościach. W programie to właśnie osoby starsze pełnią funkcję koordynatorów, liderów i menedżerów.

Nowe wyzwania

Konkurs wspiera bardzo różnorodne projekty i działania z wielu obszarów: kulturalne, edukacyjne, obywatelskie. Organizatorzy zachęcają też animatorów  60+ do odpowiadania na bieżące, ważne wyzwania –  mile widziane będą pomysły na działania ekologiczne i promujące zasady harmonijnego współżycia człowieka i społeczności lokalnej z naturalnym środowiskiem przyrodniczym, rozwijające wiedzę w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Nieustająco poszukiwane są też projekty nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym oraz angażujące mężczyzn 60+.

Zasady konkursu:

 • O dotację mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja, stowarzyszenie, dom kultury).
 • Ze środków konkursu zostanie przyznanych 18-22 dotacji.
 • Uczestnicy mogą zdobyć dotację w wysokości do 15 000 zł.  
 • Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego, który będzie dostępny na stronie www.seniorzywakcji.pl od 20 lutego 2020 roku. 
 • Składanie listów intencyjnych trwa do 15 marca 2020 roku.

Więcej informacji na stronie www.seniorzywakcji.pl

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.