Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych – materiały

Podczas trzech spotkań online zaprezentowaliśmy model prowadzenia edukacji finansowej osób dorosłych w bibliotekach publicznych, wypracowany i przetestowany w ramach projektu FinLit. Rozmawialiśmy o tym, jak biblioteki mogą wspierać dorosłych mieszkańców, którym na co dzień potrzebna jest wiedza finansowa, jak się przygotować do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji finansowej w bibliotece, od czego zacząć, gdzie szukać sprzymierzeńców. Omówiliśmy także zawartość platformy finlit.eu i możliwości wykorzystania kursów oraz materiałów edukacyjnych, które są tam dostępne bezpłatnie.

Model edukacji finansowej w bibliotekach publicznych zaprezentowali realizatorzy projektu:

  • Beata Tarnowska – edukatorka, trenerka, bibliotekarka, autorka materiałów edukacyjnych i kursów edukacji finansowej na finlit.eu. Od lat zajmuje się edukacją finansową osób dorosłych w bibliotekach online & offline.
  • Piotr Henzler – edukator, trener, autor kursów e-learningowych przygotowujących do prowadzenia edukacji finansowej na platformie finlit.eu.

Spotkania współprowadziła Katarzyna Morawska, koordynatorka projektu FinLit, z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Jak to zrobić samodzielnie i przeżyć? – kurs edukacji finansowej dla mieszkańców w bibliotece – nagranie webinarium z 6.12.2021

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 01:00:33.

 

Plan spotkania

00:00-08:21 – Powitanie i wprowadzenie
08:23-15:02 – Wiedza o finansach – dlaczego osoby dorosłe potrzebują jej na co dzień?
15:02-28:48 – Jakie kompetencje finansowe są potrzebne dorosłym, aby się odnaleźć w świecie finansów?
28:49-36:28 – Edukacja finansowa osób dorosłych – czemu warto proponować ją w bibliotece?
36:29-41:28 – Model – co proponujemy bibliotekarzom i uczestnikom spotkań edukacyjnych w bibliotece?
41:28-46:01 – Kurs edukacji finansowej w bibliotece – krok po kroku
46:02-01:00:33 – Sesja pytań i odpowiedzi oraz zakończenie webinarium

Edukacja finansowa w bibliotece – modelowe rozwiązania – warsztat 10.12.2021

Podczas spotkania warsztatowego omówiliśmy wypróbowane rozwiązania i przetestowane zasoby do prowadzenia edukacji finansowej osób dorosłych, dostępne na platformie finlit.eu – kursy e-learningowe, programy, scenariusze.

Warsztat (120 minut) był prowadzony metodami aktywnymi – uczestnicy byli zaangażowani w pracę w podgrupach i dyskusję.

Plan warsztatu

  1. O czym jest ten projekt?
  2. Model edukacji finansowej w bibliotekach, czyli ścieżki edukacji FinLit
  3. Platforma finlit.eu – centrum edukacji (finansowej)
  4. Co dalej, czyli oferta FinLit

Jak się przygotować do prowadzenia edukacji finansowej w bibliotece? – nagranie webinarium z 17.12.2021

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 00:55:31.

 

Plan spotkania

00:00-05:04 – Powitanie i wprowadzenie
05:05-22:25 – Kompetencje do prowadzenia edukacji finansowej w bibliotece – czego potrzebują bibliotekarze i bibliotekarki? 
22:26-32:23 – Cykl szkoleniowy dla bibliotekarzy i bibliotekarek na platformie finlit.eu
32:24-41:06 – Przed spotkaniem kursu edukacji finansowej w bibliotece – od czego zacząć przygotowania?
41:07-44:36 – Skąd czerpać inspiracje? Kim są nasi sprzymierzeńcy w działaniach edukacyjnych?
44:37-55:31 – Sesja pytań i odpowiedzi oraz zakończenie webinarium

W artykule znajdziecie definicję facylitacji informacje o roli facylitatorów, podręcznik „Dobre spotkanie: Jak to zrobić?”, Kartę planowania spotkania, filmy instruktażowe "DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić? Mini-wykłady o metodach".


Projekt „Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych” (ang. „Financial literacy through public libraries” (FinLit) – 2018-2021 – realizuje partnerstwo 4 podmiotów: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Global Libraries Bulgaria Foundation, National and University Library Slovenia, “Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva County Library z Rumunii i National Association of Public Librarians and Libraries in Romania (partner stowarzyszony). Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/ Edukacja dorosłych, nr 2018-1-PL01-KA204-050839). 

W ramach projektu wypracowaliśmy model edukacji finansowej, na podstawie którego pracownicy bibliotek będą mogli realizować w swoich placówkach edukację finansową. Projekt proponuje bibliotekom otwarte i dostępne bezpłatnie kursy online zarówno dla bibliotekarzy i bibliotekarek jak i użytkowników bibliotek – na platformie https://finlit.eu. Pracownicy bibliotek dzięki tym kursom będą mogli przygotować się do roli przewodników po wiedzy finansowej, a użytkownicy bibliotek – zwiększyć swoją wiedzę finansową, aby świadomie korzystać z produktów oferowanych na rynku usług finansowych, w szczególności przez internet. Biblioteki będą mogły poszerzyć ofertę edukacyjną dla dorosłych o zajęcia nt. finansów osobistych.