Zorganizuj lokalną naradę obywatelską o kosztach energii!

Ponad milion rodzin, czyli ok. 10% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, jest obecnie dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego. Do pogłębienia tego problemu przyczynił się atak Rosji na Ukrainę, a powiązane z ubóstwem energetycznym tematy energii i jej źródeł nabrały specjalnego znaczenia dla bezpieczeństwa Polski.

W ramach projektu "Narada obywatelska o kosztach energii" Fundacji Stocznia w całej Polsce odbywają się narady lokalne organizowane przez samorządy, instytucje i organizacje. Ich celem jest wypracowanie wspólnych i akceptowalnych społecznie rozwiązań problemu ubóstwa energetycznego. Zebrane pomysły zostaną przedyskutowane przez grupę 100 losowo wybranych Polaków. Wybrane rozwiązania zostaną opublikowane w formie postulatów rekomendacji obywateli dla polskich władz.

W imieniu Fundacji Stocznia gorąco zachęcamy biblioteki do włączenia się w projekt i organizacji narad w swoich społecznościach. Mogą to być niewielkie spotkania w formie rozmowy w gronie sąsiadów o kosztach energii, z wykorzystaniem materiałów opracowanych przez Fundację Stocznia. Dzięki jedności formatu, narady pozwolą skutecznie wypracować wspólne wnioski w całym kraju. Narzędzia, czyli scenariusze, filmy z rozwiązaniami i gotowe materiały do pracy podczas narady, dostępne są do pobrania na stronie projektu: https://naradaoenergii.pl/.

Wnioski z każdej z narad lokalnych:

 • zostaną podsumowane w raporcie nt. rozwiązań problemu ubóstwa energetycznego, 
 • zostaną przekazane uczestnikom pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego jako punkt wyjścia do rozmowy i tworzenia przez tę grupę rekomendacji,
 • zostaną włączone do pakietu końcowych rekomendacji i przekazane osobom odpowiedzialnym za tworzenie i wpływanie na polityki społeczne w Polsce.

Fundacja Stocznia przygotowała dla organizatorów narad miedzy innymi:

 • filmy edukacyjne i podręcznik, które pomogą lepiej zrozumieć temat, o którym chcemy rozmawiać,
 • przewodnik, jak przygotować dobrą naradę lokalną, który przeprowadzi Państwa krok po kroku przez cały proces organizacyjno-logistyczny,
 • scenariusze i materiały do wykorzystania podczas narady,
 • formularze do podsumowania wydarzenia. 

Wszystkie materiały są dostępne na stronie projektu: https://naradaoenergii.pl/.

Biblioteki, które zgłoszą chęć zorganizowania narady, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie ze strony Fundacji Stocznia, w tym: 

 • konsultacje dotyczące organizacji narady,
 • wsparcie eksperta przed lub podczas narady,
 • w razie potrzeby wsparcie finansowe na organizację narady (zależnie od liczby zgłoszonych bibliotek i wysokości wsparcia – wg kolejności zgłoszeń),
 • pomoc w dopracowaniu scenariusza, 
 • przygotowanie zespołu do przeprowadzenia spotkania, 
 • wydruk materiałów do organizacji i promocji.

Chęć organizacji narady można zgłosić pisząc na adres: naradaoenergii@stocznia.org.pl. Narady muszą się odbyć najpóźniej do narady mogą się odbyć do 10 czerwca br.

Kontakt:

telefon: 22-100-55-94, 451 056 148 (Maria Belina Brzozowska – koordynatorka projektu), 500-141-428 (Maria Jagaciak – odpowiedzialna za organizację narad lokalnych)