Zorganizuj wydarzenie edukacyjne we współpracy z Grupą Granica

Jeśli uważasz, że temat migracji, wojny w Ukrainie czy kryzysu na polsko-białoruskiej granicy jest ważny dla Twojej społeczności, widzisz potrzebę rozmowy o nim ze swoimi uczniami / podopiecznymi / sąsiadami / współpracownikami - przedstawicielki i przedstawiciele Grupy Granica czekają na Twoje zgłoszenie. Chętnie przygotują z Tobą warsztat, spotkanie, a nawet cykl wydarzeń edukacyjnych oraz pomogą w ich przeprowadzeniu.

Grupa Granica może pomóc w przygotowaniu:

  • warsztatów edukacyjnych o tematyce migracyjnej dla dzieci, młodzieży, dorosłych;
  • warsztatów o tematyce migracyjnej dla nauczycieli i animatorek kultury;
  • spotkań wokół książek, filmów, innych tekstów kultury dotyczących migracji;
  • warsztatów z kompetencji międzykulturowych;
  • wydarzeń edukacyjnych o tematyce migracyjnej (gry miejskiej, wycieczki, warsztatów teatralnych i in.)
  • warsztatów przeciwdziałania i reagowania na przemoc motywowaną uprzedzeniami;
  • warsztatów antydyskryminacyjnych oraz dotyczących praw człowieka w kontekście migracji.

Wsparcie zapewnią animatorki, trenerki i edukatorki wchodzące w skład Grupy Granica związane z różnymi organizacjami społecznymi i od lat specjalizujące się w prowadzeniu zajęć, warsztatów i spotkań na wyżej wymienione tematy. 

Osoba / organizacja / instytucja zapraszająca na wydarzenie nie musi ponosić żadnych kosztów związanych z jego organizacją.

Wypełnij formularz, który pomoże jak najlepiej zaplanować wydarzenie: https://bit.ly/GG_warsztaty. Przedstawicielka Grupy Granica skontaktuje się z Tobą, by ustalić wszystkie szczegóły.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz na adres borkowska@strefawolnoslowa.pl lub w.chinowska@strefawolnoslowa.pl.

***

Grupę Granica tworzą niezależni aktywiści, niezależne aktywistki, mieszkanki i mieszkańcy Pogranicza oraz 14 organizacji pozarządowych: Nomada Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Homo Faber, Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Salam Lab, Dom Otwarty, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, CHLEBEM I SOLĄ, uchodźcy.info, RATS Agency, Fundacja Kuchnia Konfliktu, Strefa WolnoSłowa, Przystanek „Świetlica” dla dzieci uchodźców, Stowarzyszenie Egala.