Zorganizuj w swojej miejscowości Naradę Obywatelską o Edukacji

Narada Obywatelska o Edukacji to lokalne, międzyśrodowiskowe spotkania odbywające się w możliwie podobnym czasie w wielu miejscach w Polsce, dotyczące aktualnej sytuacji w oświacie. Celem spotkań jest wspólny namysł nad kondycją szkoły oraz potrzebnymi kierunkami zmian. Biorą w nich udział rodzice, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych instytucji, samorządu, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych itp.

Narady mają charakter oddolny, ponadpartyjny i opierają się na wolontarystycznym zaangażowaniu. Akcję zainicjowała grupa nauczycieli i nauczycielem "JaNauczyciel", a wspiera ją m.in. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Informacje o akcji znajdują sie na stronie www.naradaobywatelska.pl. Są tam dostępne materiały  dla organizatorów spotkań, w tym opis "Jak zorganizować naradę?" (krok po kroku), wskazówki organizacyjne, szablony plakatu zapraszającego, propozycja zaproszenia oraz zagadnienia do rozmowy.

Zachęcamy do korzystania z materiałów, organizacji narad i zgłaszania ich na stronie https://www.naradaobywatelska.pl/. Miejsca zgłoszonych narad można zobaczyć na mapie dostępnej tutaj