Zorganizuj w bibliotece lekcję o prawach człowieka!

Lekcje mają na celu:

  1. Przybliżenie młodym obywatelom tematyki praw i wolności człowieka, zapoznanie ich z podstawowymi pojęciami, a także możliwościami dochodzenia praw (mechanizmy ochrony praw i wolności).
  2. Zapoznanie młodzieży z tematyką uchodźczą lub pogłębienie jej wiedzy w tym obszarze (pojęcia, prawa cudzoziemców, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie oraz przestępstwom motywowanym nienawiścią).
  3. Zapoznanie młodzieży z tematyką przeciwdziałania dyskryminacji lub pogłębienie jej wiedzy w tym obszarze (pojęcia, łańcuch dyskryminacji, matryca dyskryminacji, piramida Allporta, język nienawiści itp.).
  4. Zapoznanie młodzieży z historią i obecną działalnością Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, metodami aktywnymi. 

Zajęcia są bezpłatne. W przypadku lekcji organizowanych poza Warszawą konieczne jest pokrycie kosztów podróży osoby prowadzącej.

Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajduje się na stronie stronie:
http://www.hfhr.pl/lekcje-o-prawach-czlowieka/

Więcej informacji można uzyskać także od prowadzącej zajęcia - Agnieszki Chmieleckiej:
a.chmielecka@hfhr.org.pl, tel. 22 556 44 49 (w godz. 10.00-14.00).