Znamy wyniki rekrutacji do projektu „Rozmowy przy wspólnym stole”!

W każdej z bibliotek jeszcze w tym roku odbędą się dwa spotkania. Podczas pierwszego z nich uczestnicy będą odpowiadali sobie na pytanie „Czym jest dla mnie niepodległość?”. Tematy drugiego spotkania wybiorą biblioteki w oparciu o diagnozę sytuacji lokalnej. 

Zależy nam przede wszystkim na stworzeniu okazji do spotkania, próbie zrozumienia poglądów i postaw innych, a nie opracowaniu wspólnego „konkretnego” rozwiązania. Proponujemy organizowanie spotkań w nieformalnej atmosferze, która zbliży uczestników i przełamie pierwsze bariery, na przykład podczas wspólnego poczęstunku. Odwołujemy się tu do symboliki stołu, która dobrze oddaje ducha planowanych spotkań: przy stole wszyscy zasiadający są równi.