Zgłoś swoją bibliotekę do projektu „Kodowanie w bibliotece”!

Do udziału w projekcie zapraszamy biblioteki, które brały udział w pierwszej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, zarówno jako biblioteki wiodące, jak i partnerskie. Oferujemy sprzęt do nauki podstaw programowania oraz wiedzę na temat organizacji i prowadzenia tego typu zajęć w bibliotece .

Każda biblioteka uczestnicząca w projekcie otrzyma sprzęt w formie zestawu, na który składać się będą:

 • trzy tablety, 
 • trzy gry edukacyjne Scottie Go! 
 • trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami (matą piankową i kompletem fiszek do ćwiczeń na macie).

Aby się zgłosić do projektu, należy do 26 lutego 2018 roku wypełnić i wysłać zgłoszenie za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie:

https://goo.gl/forms/QxRohcIno1dh18rp2

Serdecznie zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału w projekcie!

Kontakt:

Z pytaniami w sprawie naboru i projektu:
Zuzanna Ogrodnik, zuzanna.ogrodnik@frsi.org.pl

Z pytaniami technicznymi dotyczacymi zgłoszeń, formularza itp.:
Agnieszka Koszowska, agnieszka.koszowska@frsi.org.pl 

Dlaczego warto uczyć się programowania?

Kodowanie, programowanie – bywa nazywane „trzecim językiem”, który warto znać oprócz języka ojczystego i przynajmniej jednego języka obcego, by odnaleźć się dzis na rynku pracy. Jest to też umiejętność uważana za jedną z ważniejszych kompetencji XXI wieku. Przydaje się nie tylko w branżach technologicznych, ale tez w innych dziedzinach, niekoniecznie związanych z naukami ścisłymi. Warto mieć – przynajmniej podstawowe – umiejętności programistyczne, by móc zrozumieć współczesny świat i zachodzące w nim zmiany. Ucząc się programowania lepiej poznajemy cyfrową rzeczywistość, która nas otacza, bardziej świadomie posługujemy się nowymi technologiami, a przede wszystkim - pewniej i bezpieczniej korzystamy z wszechobecnych elektronicznych urządzeń i usług.

Przeczytaj, dlaczego warto uczyć (się) programowania i co można zyskać posiadając tę umiejętność:
http://mobolab.org.pl/dlaczego-warto-uczyc-sie-programowania/

Dlaczego warto prowadzić naukę programowania w bibliotece?

Biblioteki publiczne od dawna prowadzą działania edukacyjne o tematyce związanej z nowymi technologiami i odnoszą w tej dziedzinie duże sukcesy. Zajęcia warsztatowe z podstaw obsługi komputera, Internetu, różnych programów czy usług – bezpłatne, dostępne dla wszystkich zainteresowanych, prowadzone w przyjaznej atmosferze, bez rygorów obecnych w szkołach i innych instytucjach formalnej edukacji – są atrakcyjną propozycją  zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób starszych. W przypadku programowania uczenie się przez zabawę, eksperymentowanie i dzielenie się z innymi często przynosi dobre efekty, może więc doskonale sprawdzić się w ofercie edukacyjnej bibliotek. 

Naukę podstaw programowania można uatrakcyjnić wykorzystując nowoczesne pomoce edukacyjne, takie jak roboty czy gry planszowe. Gra Scottie Go! umożliwia prowadzenie ciekawych zajęć bez komputera, za to z tabletami, w formie zabawy i z elementami rywalizacji. Z kolei robot Photon to nowoczesna innowacyjna zabawka edukacyjna, produkowana przez polską firmę Photon Entertainment. Z Photonem można prowadzić zajęcia już najmłodszymi dziećmi (od 5. roku życia) i stopniowo zwiększać poziom trudności. Na zajęciach można wprowadzać elementy zabaw ruchowych z wykorzystaniem maty edukacyjnej i specjalnych fiszek.  

Co dzięki projektowi zyska biblioteka?

 • wprowadzi do swojej oferty nowatorskie działania edukacyjne, będące odpowiedzią na ważne potrzeby mieszkańców, 
 • rozszerzy i rozwinie swoją działalność edukacyjną, dzięki czemu pomoże młodym ludziom zdobywać przydatne umiejętności,  
 • zaprezentuje się – mieszkańcom, partnerom, władzom samorządowym – jako nowoczesna, otwarta, dostrzegająca nowe trendy instytucja oraz miejsce zdobywania nowej wiedzy i umiejętności,
 • zyska nowych użytkowników, ugruntuje swój pozytywny wizerunek w otoczeniu,
 • … i być może przyczyni się do odkrycia w swojej okolicy zdolnych młodych „koderów”, którzy złapią bakcyla i dalej będą rozwijać swój talent.

Co dzięki projektowi zyskają dzieci i młodzież w Waszej miejscowości?

 • nauczą się myśleć logicznie i skuteczniej rozwiązywać problemy,
 • odkryją i rozwiną swoje zdolności, pasje i szczególne talenty,
 • będą bardziej świadomie i z większym zrozumieniem korzystać z różnych urządzeń elektronicznych, programów i usług,
 • będą dobrze się bawić i miło spędzać czas w bibliotece, a przy okazji gimnastykować szare komórki,
 • … i w dłuższej perspektywie, będą miały szansę na znalezienie pracy odpowiadającej ich zainteresowaniom.

Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.