Zgłoś swoją bibliotekę do projektu "Kluby wiedzy w bibliotekach"!

Do udziału w projekcie zapraszamy biblioteki publiczne i pedagogiczne z całej Polski, które chcą rozwinąć bądź rozszerzyć swoje działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych. W ramach projektu przygotujemy bibliotekarki i bibliotekarzy do prowadzenia w bibliotekach klubów wiedzy. Kluby wiedzy to miejsca, w których ludzie regularnie się spotykają po to, by wspólnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności i kształtować motywację do uczenia się przez całe życie.

Kluby wiedzy w bibliotekach to część międzynarodowego projektu „Learning circles in libraries”, który Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje wraz z partnerami z USA, Finlandii, Niemiec, Portugalii i Rumunii. W tych krajach powstają, lub już działają biblioteczne kluby wiedzy, wykorzystujące metodologię „Learning Circles” opracowaną przez  Peer 2 Peer University – naszego partnera ze Stanów Zjednoczonych.

CO OFERUJEMY?

  • warsztaty online (ok. 30 h) od marca do czerwca 2021 r. przygotowujące bibliotekarki i bibliotekarzy do uruchomienia w bibliotekach klubów wiedzy,
  • możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności, inspiracji i pomysłów na nowe działania biblioteki,
  • możliwość wymiany doświadczeń z bibliotekarkami i bibliotekarzami z innych krajów, prowadzących w swoich bibliotekach kluby wiedzy,
  • zasoby edukacyjne i materiały pomocne w organizacji i promocji klubów wiedzy.

CZEGO OCZEKUJEMY?

  • oddelegowania do udziału w projekcie przynajmniej 1 osoby (znajomość angielskiego nie jest wymagana, ale mile widziana),
  • zapewnienia udziału oddelegowanych osób w cyklu szkoleń online,
  • uruchomienia bibliotecznego klubu wiedzy i przeprowadzenia w nim cyklu spotkań do końca czerwca 2021 r.  (jeśli biblioteka zgłosi więcej niż jedną osobę/więcej niż jedną placówkę biblioteczną - uruchomienia tylu klubów wiedzy, ile osób zgłosi biblioteka).

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby wziąć udział w naborze do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://bit.ly/klubywiedzy-rekrutacja

Na zgłoszenia czekamy do 18 lutego 2021 r. do godziny 23:59.

KONTAKT

Małgorzata Makowska: 729-002-332; e-mail:  malgorzata.makowska@frsi.org.pl
Agnieszka Koszowska 722-002-019, e-mail: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl

Więcej informacji o projekcie „Kluby wiedzy w bibliotekach:
https://frsi.org.pl/projekt/learning-circles-in-libraries/


Projekt „Kluby wiedzy w bibliotekach”, finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych, zwany dalej Projektem, realizowany jest w partnerstwie, które tworzą: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (lider), Peer 2 Peer University (Stany Zjednoczone), Stadt Kőln (Niemcy), Fundatia Progress (Rumunia), Biblioteca Lucio Craveiro da Silva (Portugalia) oraz Suomen eOppimiskeskus ry (Finlandia). Organizatorem naboru do Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.