Zgłoś swoją bibliotekę do projektu "5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce"!

W 1926 roku powstała "Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych". Jest to niezwykły, składający się ze 111 ksiąg, dokument zawierający podpisy 5,5 miliona osób. W ten szczególny sposób nasi rodacy wyrazili wdzięczność narodowi amerykańskiemu za wsparcie dyplomatyczne w odzyskaniu niepodległości oraz ogromną pomoc humanitarną dla naszego kraju, zniszczonego podczas I wojny światowej.

Deklaracja jest też jednym z największych imiennych spisów mieszkańców polskich ziem. Podpisali się pod nią przedstawiciele najwyższych władz z Prezydentem Ignacym Mościckim i Marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele, władz samorządowych, hierarchowie Kościoła Katolickiego i innych wyznań, członkowie różnych organizacji i stowarzyszeń, studenci, profesorowie uczelni wyższych oraz uczniowie i nauczyciele szkół powszechnych i gimnazjów z całego terenu ówczesnej Polski.

W ramach programu rocznicowego Fundacji Ośrodka KARTA "Nieskończenie Niepodległa" powstał portal "Nieskończenie Niepodległa - Ludzie" (Polska 1926: Portret Zbiorowy II RP). Jest to narzędzie służące do przeszukiwania stron "Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych" i złożonych pod nią podpisów, zawiera też biogramy i historie sygnatariuszy. Portal jest w trakcie budowy i uzupełniania - dotychczas zostało odczytanych ok. 250 tysięcy podpisów. Wraz z twórczami portalu zachęcamy do włączenia się w działania, których celem jest poznanie losów podpisanych osób - uczniów szkoły, która przed wojną działała w danej miejscowości, członków lokalnych stowarzyszeń, przodków dzisiejszych mieszkańców i ich rodzin, a także innych osób, których już z nami nie ma. 

W tym szczególnym czasie, jakim jest rok odzyskania niepodległości, zapraszamy wszystkie biblioteki w Polsce do:

 • udziału w niezwykłej podróży w przeszłość,
 • badania dziejów osób, rodzin i całych miejscowości,
 • odkrywania i dokumentowania lokalnego dziedzictwa,
 • odtwarzania losów osób, które przed wojną mieszkały w okolicy - dociekania, kim były te osoby, jakie reprezentowały narodowości i kultury.


Na czym polega projekt "5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce?"

Celem naszego projektu jest odczytanie jak największej liczby podpisów pod "Polską Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych" oraz odnalezienie śladów jak największej liczby osób, które się pod nią podpisały. W ramach projektu zachęcamy biblioteki do organizacji spotkań, podczas których uczestnicy poznają Deklarację i portal, uczą sie korzystać z różnych źródeł genealogicznych i starają się odtworzyć i przybliżyć (w grupach młodzieżowych lub wielopokoleniowych) losy podpisanych pod Deklaracją osób - swoich bliskich sprzed 100 lat i przodków mieszkańców swojej miejscowości, by w ten sposób zachować o nich pamięć. 

Jakie materiały przygotowaliśmy dla bibliotek?

Przygotowaliśmy dwa scenariusze warsztatów służących wprowadzeniu w tematykę projektu i zachęceniu do dalszych działań wokół Deklaracji:

Opracowaliśmy też artykuły, poradniki i prezentacje o Deklaracji i portalu (do pobrania niżej), które można wykorzystać podczas warsztatów oraz do samodzielnego pogłębiania wiedzy i przygotowywania dalszych działań. Uzupełnieniem zasobów opracowanych w ramach projektu są publikacje kontekstowe dotyczące genealogii oraz różnych źródeł wiedzy, jakie można wykorzystać śledząc losy osób podpisanych pod Deklaracją.

Artykuły i prezentacje na temat Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych:

 • 100 lat historii w podpisach wdzięczności - Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych z 1926 roku
 • Opracowanie: Jak korzystać z portalu: Nieskończenie Niepodległa – Ludzie (Polska 1926: Portret Zbiorowy II RP) 
 • Prezentacja: Jak korzystać z portalu: Nieskończenie Niepodległa – Ludzie
 • Opracowanie: Wybór kart Deklaracji ilustrujących jej historię
 • Karty Deklaracji, ilustrujące historię jej powstania – wybór kart.

 

Materiały pomocnicze ułatwiające odczytywanie podpisów i odtwarzanie losów osób podpisanych pod Deklaracją

 • Genealogia - krótki poradnik dla niewtajemniczonych
 • Podstawowe informacje o systemie szkolnym  w II RP w 1926 r.
 • Szukanie śladów osób podpisanych pod Polską Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
 • Znajdź swoich bliskich sprzed 100 lat i podziel się ich historią! - apel do mieszkańców

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

 1. Zapoznaj się z przygotowanymi w ramach projektu materiałami udostępnionymi na stronie biblioteki.org,
 2. Przejrzyj portal "Nieskończenie Niepodległa - Ludzie" (Polska 1926: Portret Zbiorowy II RP), dostępny pod adresem http://www.nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl/,
 3. Zrób rekonesans w okolicy, sprawdź, czy są w Twojej miejscowości osoby, instytucje lub organizacje zainteresowane badaniem historii lokalnej - poinformuj je o projekcie (mogą to być np. nauczyciele historii, pasjonaci historii lokalnej, osoby uczestniczące we wcześniejszych działaniach biblioteki, np. prowadzonych w ramach projektu "Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej"), 
 4. Sprawdź, czy na Deklaracji są podpisy osób z Twojej miejscowości lub inne podpisy, którymi Twoja biblioteka chciałaby się zająć prowadzac działania mające na celu odczytywanie tych podpisów i odtwarzanie losów podpisanych osób (np. podpisy z miejscowości partnerskich, miejscowości, np. n Kresach Wschodnich, z których mieszkańcy przeprowadzili się do Twojej itp.),
 5. Zarejestruj udział swojej biblioteki w formularzy rejestracyjnym dostępnym tutaj: https://rejestracja.frsi.org.pl/pr/wdzieczni_ameryce/create,
 6. Zorganizuj przynajmniej jedno spotkanie dla mieszkańców, którego celem będzie zapoznanie mieszkańców z "Polską Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych" i przeprowadzenie działań wokół Deklaracji dotyczących odczytywania podpisów i/lub odtwarzania losów podpisanych osób.


Co jeszcze planujemy w ramach projektu?

 1. Konkurs dla bibliotek, które utworzą grupy mieszkańców (młodzieżowe lub wielopokoleniowe) i wspólnie z nimi będą prowadzić działania mające na celu odtworzenie i zaprezentowanie historii wybranej osoby lub osób podpisanych pod Deklaracją w postaci lokalnej wystawy,
 2. Udostępnienie materiałów dla bibliotek biorących udział w projekcie: projektu graficznego plansz do wykorzystania w czasie wystawy lokalnej, scenariusza wystawy i innych materiałów pomocniczych.

Harmonogram działań

 • 23 lipca: start projektu, udostępnienie materiałów, rozpoczęcie rekrutacji,
 • początek września: ogłoszenie konkursu dla bibliotek,
 • listopad/grudzień: organizacja wystaw lokalnych przez biblioteki biorace udział w konkursie.

Zgłoszenia

Aby zgłosić udział w projekcie, wystarczy wypełnić formularz dostępny tutaj: https://rejestracja.frsi.org.pl/pr/wdzieczni_ameryce/create. Biblioteki, które zgłoszą się do projektu, będą mogły wziąć udział w konkursie, a także skorzystać z dodatkowych materiałów, ułatwiajacych przygotowanie lokalnej wystawy.

Termin zgłoszeń

Termin przesyłania zgłoszeń nie jest określony - biblioteki mogą zgłaszać swój udział przez cały czas trwania projektu, czyli do końca 2018 r. Warsztaty można przeprowadzić w dowolnym terminie. Zasady konkursu ogłosimy na początku września.

Kontakt

Informacji o projekcie udziela: Agnieszka Koszowska, agnieszka.koszowska@frsi.org.pl

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Nasza Niepodległa, społecznych obchodów Stulecia Niepodległości.