Zgłoś swoją bibliotekę do konkursu „Biblioteka dla środowiska i klimatu”!

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu opisów dobrych praktyk (warsztatów, zajęć, projektów, rozwiązań organizacyjnych itp.), zrealizowanych dotychczas przez bibliotekę, których tematyka dotyczyła takich zagadnień, jak: ekologia,  zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, kryzys klimatyczny itp.

W treści opisu inspiracji powinny się znaleźć następujące elementy:

  • tematyka, której dotyczy dobra praktyka (z uwzględnieniem problemu, na który odpowiada zrealizowane przez bibliotekę działanie)
  • odbiorcy – informacja o grupie wiekowej, społecznej itp., dla której zostało zrealizowane działanie (w przypadku działania skierowanego do określonej grupy odbiorców),
  • organizacja i czas trwania (np. jak długo trwały zajęcia, czy były jednorazowe, czy cykliczne, jakie narzędzia zostały wykorzystane w trakcie realizacji działania, jeśli opisywane jest rozwiązanie organizacyjne, to czy jest ono trwałe, czy tymczasowe itp.),
  • przebieg (jak wyglądała realizacja działania, jakie są jego efekty, jakie korzyści przyniosło odbiorcom, a jakie bibliotece), 
  • link do materiału graficznego lub multimedialnego poświęconego dobrej praktyce (np. strona internetowa ze zdjęciami, post na Facebooku, film na YouTube, udostępniony katalog ze zdjęciami lub fimami itp.).

Na zgłoszenia czekamy do 7 grudnia 2022 roku do godziny 23:59. Każda uprawniona biblioteka może przesłać nam maksymalnie 3 opisy dobrych praktyk.  

Link do przesyłania zgłoszeń: https://bit.ly/biblioteka-dla-srodowiska-i-klimatu

Kontakt w sprawie konkursu: Agnieszka Koszowska, agnieszka.koszowska@frsi.org.pl

Serdecznie zapraszamy! 

Konkurs jest organizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.