Zgłoś się na szkolenie "Wyłącz ego.Zrozum drugiego” i promuj dialog w swojej społeczności!

"Wyłącz ego. Zrozum drugiego” to inicjatywa Orange Polska S.A., realizowana we współpracy z norweską organizacją Nansen Center for Peace and Dialogue i polskimi partnerami. W ramach projektu odbędą się bezpłatne szkolenia, podczas których uczestnicy będą mogli rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w zakresie prowadzenia dialogów w swoich społecznościach. 

W szkoleniach mogą wziąć udział przestawiciele przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz społeczności lokalnych (w tym bibliotek, domów kultury czy Pracowni Orange) - osoby, które chcą pogłębić lub rozwijać umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez dialog. Ważne, aby uczestnicy szkolenia mogli w praktyce wykorzystać nowe kompetencje, prowadząc dialogi wspierające społeczność, w której na co dzień żyją i pracują. 

Szkolenia "Wyłącz ego. Zrozum drugiego" będą prowadzone w dwóch etapach i odbędą się w centrum Warszawy. Do pierwszego etapu zostanie zaproszonych 50 osób, które będą pracować w grupach 25-osobowych. Terminy szkoleń (do wyboru):

  • 20-24 sierpnia 2018 r. (pięć dni roboczych, w godzinach porannych i popołudniowych, od około 9:00 do 17:00)
  • 5-9 września 2018 r. (trzy dni robocze oraz weekend, w godzinach porannych i popołudniowych, od około 9:00 do 17:00)

Do drugiego etapu, który odbędzie się na początku 2019 roku, zostanie zaproszonych 25 osób spośród 50 uczestników pierwszego etapu szkolenia. O tym, czy uczestnik zostanie zaproszony do drugiego etapu szkolenia zdecyduje to, w jaki sposób będzie w praktyce wykorzystywał i rozwijał nabyte umiejętności.

Uwaga! Szkolenia będą prowadzone w języku angielskim, przez ekspertów z Nansen Center for Peace and Dialogue. Dlatego ważne jest, aby każdy uczestnik swobodnie komunikował się po angielsku. Nie jest wymagana biegła znajomość, ale ważna jest swoboda i otwartość w komunikacji – w mówieniu i słuchaniu.